• تغییر تابعیت شرکت‌های تجارتی در حقوق ایران

  سه شنبه 20 بهمن 1394 09:57
  مسئله تابعیت شرکتهای تجارتی در حقوق ایران همواره محل اخـتلاف بـوده اسـت و حتـی تعیین تابعیت شرکتهای تجارتی به استناد مواد590 و 591 قانون تجارت و ماده 1 قانون ثبت شرکتها، موضوع اختلاف حقوقدانان است. در خصوص تغییر تابعیت شرکتهـای تجـارتی نیز از یک طرف ماده 94 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347ش مقرر داشته است: «هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر دهد» و به موجب ماده 110 قـانون تجارت مصوب 1311ش: «شرکاء نمیتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفـاق آراء»…
 • اثر تجاوز مدیران دولتی ازحدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها

  چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 12:24
  شکی نیست که اعمال حقوقی مدیران دولتی محدود به اختیارات تفویض شده از مقامات مافوق آنهاست که به موجب قانون به آنها داده شده است.گاهی ممکن است مدیری خارج از حدود اختیارات خود مبادرت به انعقاد قرارداد با شخص ثالثی کند.آنچه در بدو امر به نظر می رسد این است که بر طبق قاعده نمایندگی، چنین قراردادی غیرنافذ است. در این مقاله کوشیده ایم ضمن اینکه از ارزش و اعتبار قانون چیزی نکاهیم، ثابت کنیم که بسیاری از قراردادهایی که خارج از حدود اختیارات مدیران دولتی منعقد می شود، نافذ و معتبر هستند.برای اثبات این امر…
 • حقوق بشر در حقوق خصوصی

  سه شنبه 9 آبان 1396 12:55
  حقوق بشر امروزه به دو شیوه در حقوق مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در رابطه میان دولت و فرد به گونه‌ای عمودی عمل می‌کند و در میان اشخاص خصوصی به نحو افقی.حقوق خصوصی با حقوق بشر پیوند دارد اگرچه ممکن است از اصطلاحات حقوق بشری در حقوق خصوصی استفاده نشود.گرچه حقوق بشر در فضا و بستر حقوق عمومی در تقابل با نابرابری قدرت اشخاص و دولت‌ها توسعه پیدا کرده است اما امروزه وارد قلمرو و حقوق خصوصی نیز شده است.در این پژوهش در بخش اول به شیوه‌های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی خواهیم پرداخت و در…
 • گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی

  یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 12:02
  این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی در درجه اول به دنبال تبیین مفهوم حریم خصوصی و فضای سایبر و ارتباطات و چالش های این دو مفهوم باید رفت. پس از روشن شدن این مطلب باید بسترها و چالش هایی که حریم خصوصی در فضای مجازی با آن روبرو شده است را مورد واکاوی قرار داده و با ارائه راهکارهایی قلمرو و گستره  این حق را در فضای سایبر طراحی نمود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: