• مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری

  چهارشنبه 12 خرداد 1395 09:30
  بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م. «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مىگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگرى مصالحه نمایند». اینک پرسش این است که آیا دیون ناشی از ضمان قهری نیز مشمول ماده پیش گفته میشوند یا خیر؟ برای…
 • اصول کارشناسی

  یکشنبه 24 مرداد 1395 11:39
  کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده و امروزه کمتر پرونده افت توان یای را می که در آن، کارشناسی مورد استناد و استفاده قرار نگرفته باشد. دلیل این مطلب، وجود مسائل فنی و تخصّص در بیشتر پروندههای دادگستری است که رجوع به کارشناس و جلب نظر آن را ضروری میسازد، به گونهای که در کمتر پرونده یای قاضی م تواند بدون کمک گرفتن از کارشناس به حقیقت موضوع پی برده و رأی پرونده را صادر نماید. از طرفی به علت فنی بودن موضوعاتی که به کارشناسی ارجاع میشود و به خاطر عدم آگاهی و آشنا نبودن قاضی نسبت به آن موضوعات، …
 • اعتبار نظر کارشناس

  دوشنبه 3 آبان 1395 09:56
  رجوع به کارشناس، سابقه ای طولانی در زندگی اجتماعی انسان داشته است؛ اما در دوران معاصر، با پیشرفت علوم و فنون و تحولات سریع در زندگی اجتماعی و پیچیده شدن آن، اهمیت کارشناسی چندین برابر شده است.در رسیدگی های قضایی نیز، کارشناسی اهمیت فوق العاده ای یافته است، تا جایی که کم تر پرونده ای را می توان یافت که در آن، نیاز به ارجاع به کارشناس احساس نشود.از این رو شناخت صحیح مسائل مربوط به نظر کارشناس، در اجرای عدالت نقش موثری دارد.در این مقاله به بررسی اعتبار نظر کارشناس خواهیم پرداخت.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: