• بررسى تطبیقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بین المللى

    دوشنبه 20 مهر 1394 11:01
    به عنوان مقدمه                                                               بررسى تطبیقى مسایل حقوقى، دریافتن راه ‏حل‏هاى جدید و بهره ‏گیرى از دیدگاه و تجربیات متقابل نظام‏ هاى مختلف حقوقى، ارزشى انکارناپذیر دارد.بررسى تطبیقى مسائل فقهى با عمر کهن فقه شیعى قرین است. تدوین کتاب الخلاف توسط شیخ ال…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: