• ماهیت حقوقی وصیت

    دوشنبه 16 آذر 1394 12:24
    مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت، توضیح این مسئله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است و با ایجاب موصی محقق می شود، یا برای وقوع آن غیر از اراده ی موصی، اراده ی دیگری هم تأثیر دارد و به بیان دیگر وصیت، یک عمل حقوقی دو طرفه ( عقد) است؟                مقاله ی  منتشر شده در فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39 ،شماره 2، تابستان 1388 …
  • زمان ایجاد حق برای موصی له در وصیت تملیکی

    سه شنبه 23 آبان 1396 15:17
    بعد از انجام وصیت به نحو صحت توسط موصی، موصی له مختار است که وصیت را قبول کند یا آن را رد کند. طبق نظر مشهور فقها قبول یا رد موصی له بعد از فوت موصی معتبر است. ولی گاهی موصی له قبل از اعلان اراده خود فوت می کند. سؤالاتی که مطرح می شود این است که زمان قبول وصیت برای موصی له چه موقع است ؟ و در صورت فوت موصی له قبل از اعلان اراده ی خود این حق می تواند به ورثه منتقل شود؟ قانون مدنی در خصوص انتقال حق قبول و رد وصیت به ورثه موصی له سکوت کرده است. در این مقاله سعی داریم به…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: