• تحلیل حقوقی و اقتصادی سود معین در مضاربه بانکی

    شنبه 8 اردیبهشت 1397 11:34
    در مقاله حاضر ابتدا سود معین در عقـد مضـاربه از نظـر فقهـی و حقـوقی مـورد تدقیق و تحلیل قرار میگیرد و نظرات و استدلالهای فقها و حقوقدانان بصـورت مجـزا  مطالعه می شود سپس صرفنظر از مباحث نظری، رویه عملـی کـه در حـوزه سـود معین در مضاربه به کار بسته میشود، مورد بررسی قرار میگیرد. به همین منظور ابتـدا عرف بانکداری و سپس رویه قضایی به بحث گذاشـته مـی شـود تـا در نهایـت وضـعیت حقوقی سود معین در مضاربه بانکی آشکار گردد…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: