• مشروعیت جهت در ایقاعات

  یکشنبه 22 آذر 1394 11:02
  قانونگذار در بند چهار مادۀ190ق. م مشروعیت جهت را از شرایط صحت معامله دانسته و در ماده 217 ق.م نیز بیان داشته است  جهت نامشروع تحت چه شرطی باعث بطلان معامله میگردد. قانونگذار ایران، در مورد جهت معامله از قانون مدنی فرانسه الهام گرفته است، لیکن نمیتوان گفت که در این زمینه کاملا از حقوق فرانسه پیروی کرده؛ زیرا در مواد 1132 ،1132 ،1131 ،1108 مدنی فرانسه تنها به جهت یا سبب تعهد اشاره شده )نوری، 1380: 10-18( و همان طور که در تعریف جهت معامله توضیح داده خواهد شد…
 • وضعیت تغییر جنسیت

  یکشنبه 16 آبان 1395 10:47
  امروزه در حقوق بسیاری از کشورهای جهان درباره شرایط و پیامدهای حقوقی این موضوع، مقررات و قوانین خاصی وضع شده است ولی در حقوق ایران در این باره تاکنون مقررات خاصی وضع نشده است.در نتیجه، با توجه به اهمیت موضوع و خلا قانونی موجود، در این مقاله وضعیت تغییر جنسیت بر طبق قواعد و اصول کلی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.…
 • منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام

  دوشنبه 17 دی 1397 19:06
  برای استخراج احکام حقوق عمومی از فقه اسلامی، ضمن تاکید بر سنت نبوی(ص) باید تحولات احکام فقهی و مراحل تکاملی آن را در کتاب های فقهی شیعه و سنی شناسایی کرد.از جمله نکات حائز اهمیت در این میان، توجه به عنایتی است که فقه اسلامی به ضرورت وجود دولت و پرداختن به حقوق عمومی دارد؛ زیرا حتی فقهایی که در اصل ولایت فقیه تردید کرده یا در این مورد سکوت به خرج داده اند، در صدد تصویر چهره هرچند ضعیفی از دولت و ارائه نظام مبتنی بر امور حسبیه بوده اند.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: