• بررسی امکان استناد ثالث به تعهدات قراردادی حرفه‌ای در دعوای مسئولیت مدنی

    شنبه 24 شهریور 1397 12:01
    شخص حرفه ای بیشترین فعالیت تخصصی خود را با انعقاد قرارداد آغاز می کند.از این تاریخ قواعد ویژه ای در فعالیت وی حاکم می شود که شاخه‌ی مستقلی را در حوزه‌ی مسئولیت مدنی ایجاد می کند.در رابطه قراردادی، حرفه ای علاوه بر تعهد اصلی موضوع قرارداد، تعهدات ویژه ای را بر عهده دارد که در مورد غیر حرفه ای ها وجود ندارد.تعهد به همکاری، تعهد به حفظ ایمنی، تعهد به حفظ اسرار و....رویکرد رویه قضایی فرانسه و انگلستان، و مسئولیت محض حرفه ای، راه حل هایی هستند که در این تحقیق بررسی می شودند.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: