• بررسی عنصر معنوی جرم و تمایز آن از مسئولیت کیفری

    دوشنبه 25 مرداد 1395 11:50
    اعمال مجازات بر این اصل استوار است که عمل مرتکب بایستی از « قابلیت سرزنش اخلاقی » برخوردار باشد لذا صرفنظر از عناصر قانونی و مادی جرایم، پایه اصلی تشکیل جرم عنصر روانی می باشد که از آن بعنوان قصد نتیجه یا قصد ارتکاب اعمال مجرمانه یاد می گردد و در برخی موارد نمایانگر حالت خطرناک مجرم می باشد. در واقع عنصر روانی به رفتار مجرمانه در عالم واقع جهت می بخشد و احراز وجود یا فقد آن باعث ترتب آثار متفاوتی می گردد. لذا بر این اساس است که گفته می شود : « عمل مرتکب جرم نیست ؛ مگر آنکه ضمیر…
  • جهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تأثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران

    شنبه 7 مهر 1397 10:59
    چک چه از لحاظ واژه شناسی و چه از جهت کاربرد به عنوان یک وسیله پرداخت، تحت تاثیر مقررات بین المللی، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی می باشد.همچنین مقررات راجع به چک در ایران نیز با اینکه تفاوت های ماهوی بسیاری با مقررات چک در سطح بین المللی دارد، لکن تحت تاثیر همین مقررات شکل گرفته و به دلیل تأسی از این مقررات است که همواره مورد اصلاح و بازنگری قرار می گیرد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: