• «مقاله تقسیم خسارت در فرض اجتماع سبب و مباشر»

    دوشنبه 9 آذر 1394 10:43
    فصل اول: کلیات مبحث اول: معانی لغوی و اصطلاحی در این قسمت معنی لغوی و اصطلاحی برخی از الفاظی را که در این مقاله زیاد کاربرد دارند بیان می کنیم: گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی مباشر مباشر در لغت اقدام به عملی کردن، و نظارت کردن آمده است[1]. در اصطلاح فقها در مباشرت علت تلف مستقیما توسط مباشر ایجاد می شود[2]. در قانون مدنی ایران به پیروی از قانون امامیه،مسئولیت ناشی از جرم تحت دو عنوان اتلاف و تسبیب بیان شده است. و براساس ماده 317 قانون مجازات اسلامی مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی …
  • ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران

    شنبه 5 دی 1394 11:55
    وجود ماده ی 314 قانون تجارت، قائدتاً ی=باید ما را از این بی نیاز کند که در خصوص ضامن چک در مقایسه با ضامن برات، بححثی مستقل نداشته باشیم. زیرا از ظاهر ماده می توان استنباط کرد که مقررات راجع به تعهد ضامن د رچک همان است که در قانون تجارت راجع به برات ذکر شده است. لیکن در همه احوال تابع مقررات سند اخیر نیست چه از جهت مهلت رجوع به ضامن و چه در ارتباط با شرایط مراجعه به او .. …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: