• حق تصویر

    شنبه 10 آذر 1397 09:59
    در مقاله پیش رو، تلاش می شود نخست حق یاد شده تعریف و اوصاف آن بررسی شود.سپس، با توجه به اهمیت تصویر برای اشخاص مشهور و نیز تمایل مردم جامعه برای داشتن تصویر این اشخاص، مبحث دوم به تصویر این اشخاص اختصاص خواهد یافت.منابع این حق در نظام حقوقی در مبحث سوم و مبانی آن در مبحث چهارم تحلیل خواهد شد.در نهایت، در مبحث پنجم به آثار حق تصویر پرداخته می شود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: