• اثر تجاوز مدیران دولتی ازحدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها

  چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 12:24
  شکی نیست که اعمال حقوقی مدیران دولتی محدود به اختیارات تفویض شده از مقامات مافوق آنهاست که به موجب قانون به آنها داده شده است.گاهی ممکن است مدیری خارج از حدود اختیارات خود مبادرت به انعقاد قرارداد با شخص ثالثی کند.آنچه در بدو امر به نظر می رسد این است که بر طبق قاعده نمایندگی، چنین قراردادی غیرنافذ است. در این مقاله کوشیده ایم ضمن اینکه از ارزش و اعتبار قانون چیزی نکاهیم، ثابت کنیم که بسیاری از قراردادهایی که خارج از حدود اختیارات مدیران دولتی منعقد می شود، نافذ و معتبر هستند.برای اثبات این امر…
 • بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت‌ها در حقوق ایران و کامن‌لا

  دوشنبه 28 فروردین 1396 10:12
  در مقاله حاضر نخست، نظریه فراتر از اختیار در نظام حقوقی کامن لا با تاکید بر حقوق انگلستان، آمریکا و آفریقای جنوبی مطالعه می شود.سپس، نظام حقوقی ایران با تاکید بر رویه اتخاذ شده در قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بررسی خواهد شد.در نهایت، و در بخش نتیجه با رویکرد تطبیقی دو نظام حقوقی مورد مطالعه ، تلاش خواهد شد پیشنهادهایی به مقنن در زمینه موضوع مطرح شود.…
 • آثار اعمال حقوقی مدیران و مدیر عامل شرکتهای سهامی پس از انقضای مأموریت ایشان

  شنبه 7 مرداد 1396 15:14
  در این مقاله به بررسی  آثـار معـاملات پـس از پایـان دوره ی مأموریـت مـدیران و مـدیر عامـل در شرکت سهامی پرداخته شده است.…
 • جایگاه حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی

  یکشنبه 29 مهر 1397 11:56
  موضوع پژوهش حاضر بررسی جایگاه حقوقی مدیران (هیات مدیره) می‌باشد ولی از آنجا که مدیرعامل از مفهوم مدیران خارج بوده و نقش و  جایگاه آن هم متفاوت از جایگاه هیات مدیره می‌باشد، بررسی جایگاه حقوقی مدیرعامل و نقش آن تحقیقی مستقل را می‌طلبد. …
 • ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام

  شنبه 12 آبان 1397 13:50
  در پژوهش حاضر وثیقه موضوع ماده 114 تحت عنوان وثیقه اجباری توضیح داده شده است.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: