• تحلیل مبنای حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید

    دوشنبه 21 آبان 1397 13:49
    فرضیه این مقاله این است که مبنای مناسب باید همه وظایف تولیدکننده  را توجیه کند و از این حیث نظریه ثبات و امنیت بازاری بر نظریه تقصیر و مسئولیت مبتنی بر عیب کالا مقدم است.بنابراین، ابتدا به طور مختصر مسئولیت تولیدکننده بررسی می شود تا وظایف او مشخص شود.بعد با توجه به توانایی توجیه این وظایف، نظریات بررسی می شود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: