• وکالت در مقام بیع

  سه شنبه 17 آذر 1394 11:00
  افراد جامعه در رویه معاملاتی، برای انجام قراردادهای خود، صرفا از قالبهای پیش بینی شده قانونی استفاده نمیکنند. بسیار دیده شده است که افراد، بنا به دلایل مختلفی، چون فقدان کارایی مناسب قالبهای سنتی، عدم اطلاع مناسب از قانون و یا به دلیل دور زدن محدودیتهای قانونی، معاملات خود را به وسیله نهاد حقوقی پیش بینی شد ه موجود انجام نمیدهند و از قالبهای دیگری استفاده میکنند. در مواردی که قالبهای سنتی پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد، افراد میتوانند بر مبنای ماده ی 10 قانون مدنی قرارداد ن…
 • جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در جهار نظام حقوقی (انگلستان، امریکا«فلوریدا»، کانادا و ایران)

  سه شنبه 17 آذر 1394 11:40
  رابطه مفهوم سرقت با نهاد مالکیت در هر نظام حقوقی حائز اهمیت است . از این رو در سطح نظری رابطه سرقت با مفهوم مالکیت بررسی می شود و کوشش خواهد شد تا بر اساس یک تعریف مفهومی از مالکیت دامنه مفهومی سرقت ، متناظر با حوزه مفهومی مالکیت ، مشخص گردد. سپس در سطح تجربی جایگاه مفهومی سرقت و عناصر آن در چهار نظام حقوقی انگلستان،امریکا«فلوریدا» کانادا و ایران مورد واکاوی تطبیقی قرار می گیرد . …
 • مطالعه تطبیقی حق دولت ها بر مالکیت و حاکمیت منابع نفت و گاز

  شنبه 28 آذر 1394 11:47
  تأملی در قراردادهای نفتی مؤید آن است که کشورهای در حال توسعه سعی در تدوین قواعدو شروط قراردادی دارند تا حق مالکیت شرکت خارجی در زمین منطقه عملیاتی و به ویژه نفتو گاز مخازن محدود شود. تلاشی که خود تبلور اعمال حاکمیت ملی بر خاک و منابعزیرزمینی است و امروزه نیز یادگار آن در قراردادهای نفتی وجود دارد. تمامی کشور ها درقراردادهای نفتی خود با بیگانگان در حفظ مالکیت و حاکمیت خود بر این منابع می کوشند تا.(13 : به این وسیله حقوق خود را حفظ کنند (ایرانپور، 1389در این مقاله، تلاش شده است پیرامون مسئله مالکی…
 • معیار های مصادره غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده ال پاسو

  یکشنبه 29 آذر 1394 10:30
  در سال های اخیر دعاوی مرتبط با ملی سازی سرمایه گذاری ها، که در دهه های 1970 و 1980به طور گسترده ای وجود داشتند ، جای خود را به دعاوی مربوط به قانون گذاری در بارهسرمایه گذاری خارجی و مصادره غیرمستقیم داده اند. سرمایه گذاران خارجی به طور فزاینده ایدعاوی جبران خسارت براساس قانو ن گذاری های دولتی مانند اعما ل سیاست های مالیاتیسخت یا اعمال محدودیت در استفاده از اموالشان را مطرح کرده اند، که به سلب مالکیت مالکاز مالش منجر نمی شود، اما ارزش مال سرمایه گذاری شده یا بهره مندی از حقوق مالکیتسرمایه گذار را…
 • بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعده تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحده آمریکا

  دوشنبه 30 آذر 1394 10:57
  در نظام های حقوقی مختلف حقوق مالکیت و اسباب تملک تبیین و مشخص شده است . درنظام حقوقی ایران، ماده 140 قانون مدنی به این مبحث می پردازد . بند اول این ماده احیایاراضی موات و حیازت مباحات را به عنوان یکی از اسباب تملک نام می برد . در نظام هایحقوقی دیگر نیز چنین مواردی به عنوان اسباب تملک مطرح می شوند. در نظام حقوقی عرفیایالات متحده آمریکا، قاعده تصرف با کمی تفاوت مطرح شده است، که با حیازت و احیایموات قابل مقایسه است.قاعده تصرف یک قاعده مبتنی بر خود و مستقل از وضع قانون گذاری است که در آنعرف و بنای ع…
 • وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت

  سه شنبه 27 بهمن 1394 09:58
  گاهی مالک تحفظ مالکیت میکند، ولی منتقل الیه آن را نادیده میگیرد و مال موردنظر را به ثالث باحسن نیت در مقابل عوض منتقل میکند؛ دراین صورت حقوق مالک و ثالث در تعارض قرار میگیرد. سیستم های حقوقی دنیا با دیدگاه های مختلف این تعارض را تجزیه و تحلیل کرده اند. برای حفظ مالکیت، تشخیص زمان انتقال ضروری است. به یک اعتبار، شاید بتوان ادعا کرد که بیع در تمام دنیا تملیکی است. اقتضای اطلاق عقد بیع، نه همه بیع ها، تملیک است (جعفری لنگرودی، 1379، ص272). تملیک به این معنا که در بیع، صرف نظر از زمان انتقال مالکیت،…
 • تعیین گستره منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرآیند خصوصی سازی فضا

  شنبه 28 فروردین 1395 15:09
  این مقاله بر آن است تا با بررسی اصل ممنوعیت تملک و حاکمیت فضا، به چالشی که در سطح بین المللی ایجاد شده است که آیا می توان فضا را تملک کرد، پاسخ دهد.…
 • تملیک کلی

  یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 09:59
  عقد بیع از جمله عقودی است که بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی را به خود اختصاص داده است،لذا می تواند از جهات مختلف مورد مداقه و کنکاش قرار گیرد.از جمله این مباحث تملیک یا انتقال مالکیت است.بحث اخیر نیز یه نوبه خود شقوق مختلف مثل زمان و مکان یا آثار انتقال مالکیت را پیدا می کند.اما از جمله مباحثی که کمتر در نوشته های فقهی و حقوقی مورد توجه قرار گرفته بحث ماهیت تملیک است.تملیک می تواند در عین معین یا کلی مطرح شود ولی آنچه به عنوان سوال اصلی این نوشتار مطرح می شود، این است که آیا تملیک کلی امکان پذیر…
 • بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعۀ تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه)

  چهارشنبه 19 خرداد 1395 09:28
  از نظر لغوی، ایده دارای معانی متعددی است. در یک معنی، ایده عبارت است از شناخت ذهنی که در اثر فکر نسبت به یک موجود، رابطه، شیء و غیره حاصل میشود. در معنای دیگر، ایده عبارت است از هر گونه محتوای اندیشه و هر آنچه که به وسیله فکر گسترش داده شود.همچنین ایده به معنی گسترش اصیل اندیشه دانسته شده است که بهویژه امکان ارائه راه حل برای مسائل مورد بحث را  فراهم مینماید.حال مسئله این است که آیا حقوق از ایده ها حمایت میکند؟ به دیگر سخن، باید دید اگر شخصی بدون رضایت صاحب ایده، از ایده او استفاده نماید یا…
 • زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389

  چهارشنبه 14 مهر 1395 10:43
  مشکلات فزاینده حاکم بر مسکن و ساختمان مقنن را به یافتن راهکار مناسب با وضع قوانین متفاوت وادار نموده، تا شاید سبب کاهش دشواری های موجود گردد.آخرین اراده مقنن وضع قانون پیش فروش ساختمان در دی ماه 1389 می باشد.تا پیش از وضع آن قانون، مقنن به تاسی از فقه از تجویز معامله اموال قیمی که واجد خصوصیت عین معین بوده اند، پیش از ایجاد یا احداث آنها امتناع می نمود.ماده 342و361 قانون مدنی وجود مبیع معین را در حین معامله و معلوم بودن مقدار، وصف، جنس آن ضروری می داند.برهمین اساس برخی نویسندگان مفاد ماده 342 ق.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: