• وکالت در مقام بیع

  سه شنبه 17 آذر 1394 11:00
  افراد جامعه در رویه معاملاتی، برای انجام قراردادهای خود، صرفا از قالبهای پیش بینی شده قانونی استفاده نمیکنند. بسیار دیده شده است که افراد، بنا به دلایل مختلفی، چون فقدان کارایی مناسب قالبهای سنتی، عدم اطلاع مناسب از قانون و یا به دلیل دور زدن محدودیتهای قانونی، معاملات خود را به وسیله نهاد حقوقی پیش بینی شد ه موجود انجام نمیدهند و از قالبهای دیگری استفاده میکنند. در مواردی که قالبهای سنتی پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد، افراد میتوانند بر مبنای ماده ی 10 قانون مدنی قرارداد ن…
 • جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در جهار نظام حقوقی (انگلستان، امریکا«فلوریدا»، کانادا و ایران)

  سه شنبه 17 آذر 1394 11:40
  رابطه مفهوم سرقت با نهاد مالکیت در هر نظام حقوقی حائز اهمیت است . از این رو در سطح نظری رابطه سرقت با مفهوم مالکیت بررسی می شود و کوشش خواهد شد تا بر اساس یک تعریف مفهومی از مالکیت دامنه مفهومی سرقت ، متناظر با حوزه مفهومی مالکیت ، مشخص گردد. سپس در سطح تجربی جایگاه مفهومی سرقت و عناصر آن در چهار نظام حقوقی انگلستان،امریکا«فلوریدا» کانادا و ایران مورد واکاوی تطبیقی قرار می گیرد . …
 • مطالعه تطبیقی حق دولت ها بر مالکیت و حاکمیت منابع نفت و گاز

  شنبه 28 آذر 1394 11:47
  تأملی در قراردادهای نفتی مؤید آن است که کشورهای در حال توسعه سعی در تدوین قواعدو شروط قراردادی دارند تا حق مالکیت شرکت خارجی در زمین منطقه عملیاتی و به ویژه نفتو گاز مخازن محدود شود. تلاشی که خود تبلور اعمال حاکمیت ملی بر خاک و منابعزیرزمینی است و امروزه نیز یادگار آن در قراردادهای نفتی وجود دارد. تمامی کشور ها درقراردادهای نفتی خود با بیگانگان در حفظ مالکیت و حاکمیت خود بر این منابع می کوشند تا.(13 : به این وسیله حقوق خود را حفظ کنند (ایرانپور، 1389در این مقاله، تلاش شده است پیرامون مسئله مالکی…
 • معیار های مصادره غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده ال پاسو

  یکشنبه 29 آذر 1394 10:30
  در سال های اخیر دعاوی مرتبط با ملی سازی سرمایه گذاری ها، که در دهه های 1970 و 1980به طور گسترده ای وجود داشتند ، جای خود را به دعاوی مربوط به قانون گذاری در بارهسرمایه گذاری خارجی و مصادره غیرمستقیم داده اند. سرمایه گذاران خارجی به طور فزاینده ایدعاوی جبران خسارت براساس قانو ن گذاری های دولتی مانند اعما ل سیاست های مالیاتیسخت یا اعمال محدودیت در استفاده از اموالشان را مطرح کرده اند، که به سلب مالکیت مالکاز مالش منجر نمی شود، اما ارزش مال سرمایه گذاری شده یا بهره مندی از حقوق مالکیتسرمایه گذار را…
 • بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعده تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحده آمریکا

  دوشنبه 30 آذر 1394 10:57
  در نظام های حقوقی مختلف حقوق مالکیت و اسباب تملک تبیین و مشخص شده است . درنظام حقوقی ایران، ماده 140 قانون مدنی به این مبحث می پردازد . بند اول این ماده احیایاراضی موات و حیازت مباحات را به عنوان یکی از اسباب تملک نام می برد . در نظام هایحقوقی دیگر نیز چنین مواردی به عنوان اسباب تملک مطرح می شوند. در نظام حقوقی عرفیایالات متحده آمریکا، قاعده تصرف با کمی تفاوت مطرح شده است، که با حیازت و احیایموات قابل مقایسه است.قاعده تصرف یک قاعده مبتنی بر خود و مستقل از وضع قانون گذاری است که در آنعرف و بنای ع…
 • ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز

  سه شنبه 1 دی 1394 12:57
  دولت ها به عنوان مالک منابع معدنی یا حافظ منافع سرزمینی ابزارهای مالی (مالیات یو غیرمالیاتی) مختلفی برای برخوردار ی از رانت اقتصادی حاصل از استخراج ذخایرنفت خام و گاز طبیعی در اختیار دارند. اما انتخاب این ابزارها یا نوع به کارگیری آن هابرای تبدیل این دارایی ها به منابع مالی در عمل همیشه در اختیار دولت ها نیست .در اقتصاد های دولتی (همانن د ایران ) منابع سرمایه گذاری مح دود است و مهم تر از آنفناوری لازم برای توسعه و استخراج نفت و گاز وجود ندارد. این دو عامل در کنارقدرت چانه زنی دولت و جاذبه های با…
 • اسباب متعدد در مسئولیت مدنی

  دوشنبه 7 دی 1394 11:15
  رابطۀ سببیت، رکن اساسی و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی و ضمان قهری است. در توضیح این رابطه باید بین ضرر وارده و تقصیر در عرف رابطه ای وجود داشته باشد، به نحوی که اگر آن فعل، یا ترک فعل نمی بود، به قطع ضرری حاصل نمی شد. قاعده فوق، به عنوان یک قاعدهعقلانی در مسئولیت مدنی پذیرفته شده است اختلافی درآن نیست. احراز رابطه سببیت، در موردی که یک سبب خسارتی را به بار آورد، کار آسانی است، اما با توجه به آنکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولا علت و سبب ضرر بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احرا…
 • بازاندیشی درجرم کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب

  شنبه 19 دی 1394 10:13
  تقسیم جرایم بر اساس عنصر مادی، یکی از گونه های رایج طبقه بندی جرایم اسـت. ترکیـب عنصـر مادی جرم از یک یا چند نوع از رفتار فیزیکی، گونه ای از تقسیم بندی ها را بوجود آورده که تفکیـک جرم ساده از جرم مرکب زاییده آن است. اغلب جرایمی که میشناسیم از نوع جرایم سـاده اسـت و برای جرایم مرکب باید به دنبال مصادیق گشت، اما نمی توان مصادیق چندانی بـرای جـرم مرکـب پیدا کرد. تقریباً در تمامی کتابهای حقوق جزای عمومی تنها مصداقی که برای ایـن مفهـوم آورده میشود جرم کلاهبرداری است (لوترمی؛ …
 • بررسی فقهی و حقوقی نقش تشریفات در اعمال حقوقی

  دوشنبه 21 دی 1394 17:05
  تشریفات در لغت به معنای خلعت یا جامه است (معین،33:1384). معنای حقـوقی تشـریفات با معنای لغوی آن بی مناسبت نیست. از نظر حقوقی، تشریفات به چیزی گفته مـیشـود کـه آزادی اراده اشخاص را برای انشای عمل حقوقی دچار محدودیت میکند. بدون تردید تشریفات یک قسمت مهم از فقه امامیه و نظام حقوقی ما است و امروزه در روابـط حقوقی مردم نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در فقه امامیه هر چند مصـادیق تشـریفات مـورد بررسی قرار گرفته است، ولی تا کنون عنوان مستقلی با این نام طـرح نشـده اسـت. در حقـو…
 • تامین خسارات احتمالی در دستور موقت

  چهارشنبه 30 دی 1394 14:11
  مراجعه اشخاص به دادگاهها اگر چه معمولاً برای اقامه دعوا در ماهیت و مطالبه حق اصلی است که اگر با قرار قاطع (مانند رد دادخواست یا رد دعوا) رو به رو نشود، با گرفتن حکم پایان می پذیرد، ولی گاهی مراجعه به محاکم ممکن است برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که خطر، به گونه ای آن را تهدید می کند که بیم نابودی آن، پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود . یکی از مراجعات و اقدامات مزبور، مراجعه جهت اخذ دستورموقت(interim order) میباشد. دستور موقت « را شمشیر بران» آیین&nb…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: