• ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی

    دوشنبه 11 تیر 1397 15:22
    آنچه سؤالات اصلی این نوشتار را رقـم مـی زند آن است که شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی چه ماهیتی دارند؟ و قانون حاکم بر این شرکت ها کدام قانون است؟ آنچه در فرایند تعیین ماهیت شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و پاسخ به سؤال اصلی این تحقیق مورد توجه و تبیین قـرار خواهـد گرفت، شناخت دقیق مفاهیم شکل دهنده ماهیت این شرکت ها، نحوه شکل گیری و تاسیس، ساختار و کارکرد آنهاست.همچنین پس از تبیین موارد مذکور به عنوان مقدمات و زمینه های پاسخگویی به پرسش از ماهیت این شرکت ها، با مراجعه دقی…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: