• تزاحم حق آزادی قراردادی و حق مصرف

    شنبه 20 آبان 1396 15:32
    در این مقاله درصدد بازگویی دو تئوری بنیادین و متضاد حقوق قراردادها یعنی ارادهگرایی و رفاهگرایی نیستیم،بلکه به طور عینی، میخواهیم تقابل دو ارزش آزادی قراردادی و حق مصرف را به رخ بکشیم. میخواهیم با مطالعه در رویه قضایی و به خصوص قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران و برخی کشورها، نشان دهیم که حق مصرف مطلوب و حمایت مثبت و تأمین کننده از مصرف کنندگان، تقدس آزادی قراردادی بازاریان را زدوده است. میخواهیم این نکته را بیان کنیم که حقوق کنونی در تعارض حق حرفه ای ها بر آزادی قراردادی خود و&n…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: