• ماهیت حقوقی رابطۀ دادرسی

    یکشنبه 18 شهریور 1397 15:33
    موضوع این مقاله، ناظر بر ماهیت قراردادی رابطه دادرسی است، اما در خارج از این چارچوب، به توافقی اشاره دارد که طرفین در جریان دادرسی، به آن دست می یابند و قاضی اقدام به احراز و تسجیل آن می کند.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: