• اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیک

  چهارشنبه 2 تیر 1395 10:00
  هنگامی که اشخاص در حضور یکدیگرند، امکان تبادل اطلاعات در قالب صوت، تصویر و غیر آن را به سادگی دارند.اما با افزایش فاصله این امر صرفاً از طریق ساز و کارهای دیگر از جمله سیستم های مخابراتی ممکن می شود.علت پیدایش و هدف تمامی سیستم های مخابراتی آن است که برای افرادی در فواصل کم و بیش طولانی موقعیت حضور را ایجاد کند تا آنها بتوانند صدای یکدیگر را حین تکلم شنیده، تصویر یکدیگر را ببینند یا اطلاعاتشان را به اشتراک بگذارند.وحدت در این هدف به پیدایش ساختارهای مشابه در سیستم های مخابراتی منجر شده است.در تم…
 • تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی

  شنبه 7 اسفند 1395 10:58
  نویسندگان این نوشتار خواهند کوشید، ضمن طرح و نقد دیدگاه هایی که در مقام تبیین ماهیت نهاد حق انصراف از قبول مطرح گردیده است، دیدگاه منتخب خود را در باب ماهیت حق انصراف و مفاد ماده 37 ق.ت.ال تبیین و تشریح نمایند.…
 • چالش‌های تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی

  شنبه 23 تیر 1397 15:08
  در مقاله حاضر روش تحقیق این است که از طریق تحلیل استقرایی در قوانین حاکم بر صلاحیت، دو عامل ذهنی و عینی به عنوان مبانی مشترک قواعد تعیین صلاحیت و تعیین قانون حاکم مفروض گردیده و قابلیت انطباق این دو مبنا بر فضای مجازی از حیث کارکرد از طریق پاسخ به پرسش های ذیل ارزیابی می گردد.آیا عامل ذهنی تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح می تواند از طریق ارتباطات الکترونیکی محقق گردد و به عنوان مبنای صلاحیت در فضای مجازی اعمال شود و در صورت عدم وجود عامل ذهنی، آیا عوامل عینی ارتباطی مبتنی بر مکان در انطباق بر تعه…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: