• مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره

    شنبه 19 آبان 1397 13:30
    قانون مدنی درباره مسئولیت اجیر، در صورت نقض عقد اجاره ، مقرره خاصی ندارد و در این زمینه باید به قواعد عمومی آن و سایر مقررات قانونی متوسل شد.از این مقررات ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 آن است.براساس این ماده اجرت المثل قابل مطالبه و به موجب تبصره 2 خسارت ناشی ازعدم النفع غیر قابل مطالبه است.البته باید یادآوری کرد موضوع این نوشته بررسی مفهوم و مصادیق عدم النفع نیست.اما نتیجه عملی این تحقیق در این زمینه سودمند است.چون با توجه به تقابل دو مفهوم اجرت المثل و عدم النفع، در ماده 515 آیین د…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: