• تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

  دوشنبه 16 آذر 1394 10:32
  حقوق به عنوان علمی که هدف آن تنظیم روابط اجتماعی انسانها بر اساس اهداف مد نظر آن میباشد، به دنبال همین نیازها، همواره خود را محتاج ایجاد قواعد نوینی میداند که حوادث جدید را بر اساس مبانی و منابع خود ساما ندهی کند. در همین راستا، عوامل اقتصادی از جمله موضوعاتی است که حقوق میبایست با توجه به سرعت فزاینده آن خود را هماهنگ سازد. گرچه مطلوب آن است که به گونه ای حرکت کند که پیشرو باشد.کاهش ارزش پول و تأثیر آن بر تعدیل قراردادی میتواند از این دید بسیار حائز اهمیت باشد که تغییرا…
 • مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین المللی نفت

  چهارشنبه 2 دی 1394 11:17
  هر سرمایه گذاری ای بر دو پایه استوار است: ریسک و بازده حاصل از سرمایه گذاری . مطابقتئوری کنش عقلایی، فرد زمانی به سرمایه گذاری مبادرت می ورزد که حد مطلوبی از ریسک وبازدهی برای او تأمین شده باشد. در غیر این صورت، سرمایه گذاری برای او مطلوب نخواهدبود. به عبارت دیگر، بازدهی و امنیت دو عامل اصلی در تصمیم برای سرمایه گذاری است(میرزاخانی، 1392 ). مثلا،ً اگر سرمایه گذار باور داشته باشد که نرخ بازده فعالیت هایسرمایه گذاری در صنعت نفت کمتر از نرخ سود اوراق مشارکت یا نرخ سود بانکی است، قطعاًدر فعالیت های …
 • ابطال یا تغییر قضایی نجات دریایی

  شنبه 5 دی 1394 12:57
  یکی از نتایج اصل حامکیت اراده و تبعیت عقد از قصد مشترک طرفین، آن است که مفاد عقد همچون قانون خصوصی آنها باید محترم و الزام آور باشد. نه تنها یکی از دو طرف نمی تواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند، تغییر دهد یا به میل خود از اجرای آن خودداری کند، دادرس نیز اصولا در موارد استثنایی مصرح در قوانین حق مداخله در رابطه خصوصی طرفین را به هرمنظور از جمله تغییر یا ابطال قرار ندارد. با وجود این نباید پنداشت که مفاد قراردادها الزاماً و همیشخ ثایت می مانند و به هیچ وجه تغییر نمی کنند. از جمله این موارد، در …
 • مفهوم اشتباه در شخص طرف قرارداد و تأثیر آن بر قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

  دوشنبه 5 بهمن 1394 10:28
  در قانون مدنی کلمه «اشتباه» و مشتقات آن 9 بار در 8 ماده به کار رفته است. اشتباه در قراردادها به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی ایران مطرح شده است و در دو ماده بعد ، به ترتیب قاعده عمومی مربوط به اشتباه ، در خود موضوع معامله و اشتباه درشخص طرف قرارداد بیان شده است. این مقررات که اقتباسی است از مواد 1109 و 1110 قانون مدنی فرانسه، به دلیل تفاوتهای بین نظام حقوقی فرانسه و حقوق اسلامی، به طوری مبهم و اختلاف برانگیز طراحی شده است. ابتنای قانون مدنی بر مش…
 • بررسی تعذر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران

  چهارشنبه 21 بهمن 1394 11:13
  تعذر اجرای قرارداد در فقهبه موجب قاعده ی «بطلان کل عقد، بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان میشود، هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر و ناممکن باشد، باطل است. به عبارت دیگر چنانچه طرفین قرارداد یا یک طرف قرارداد نتوانند به تعهدی که در قرارداد نموده اند، عمل کنند آن قرارداد باطل است.بنابراین چنانچه فروشنده نتواند مبیع را تحویل خریدار دهد یا خریدار نتواند ثمن را تحویل فروشنده دهد یا مؤجر نتواند مورد اجاره را تحویل مستأجر بدهد یا وکیل به دلیل از بین رفتن موضوع وکالت نتواند…
 • مبانی ارادی دعوای شخص ثالث

  چهارشنبه 5 اسفند 1394 09:50
  در ابتدا باید متذکر شد که منظور از مبانی ارادی، صرفا مبانی قراردادی نیست.زیرا شاید مدیون بتواند به استناد ایقاع علیه عامل ورود زیان طرح دعوا کند در حالی که این مبنا قراردادی نیست.همچنین روشن است که شخص ثالث حق استفاده از مبانی غیرقراردادی(قهری)را دارد.منظور از شخص ثالث کسی است که طرف مستقیم عقد واقع نشده است اما به دلایلی حق استفاده از مبانی ارادی را دارد.در این مقاله به بررسی موضوع مبانی ارادی دعوای شخص ثالث پرداخته می شود.…
 • توابع مورد معامله و اثر فقدان آن

  دوشنبه 24 اسفند 1394 09:46
  قراردادها وسیله ایجاد وضعیت ها و تعهدات حقوقی هستند.اگرچه حاکمیت اراده بر قرارداد اقتضاء دارد که طرفین را تنها به آنچه اراده کرده اند متعهد کند ولی در اغلب قراردادها تعهدات طرفین از آنچه در آنها آمده فراتر می رود.یکی از مباحث مربوط به این نوع تعهدات، بحث توابع مورد معامله است.توابع به طور خلاصه اموری هستند که به تبع و به دنبال مورد اصلی، در معامله وارد می شوند و معمولا به صراحت درباره آن ها توافق نمی شود.تحلیل ماهیت تابع تحلیل بخش فرعی و در عین حال فراگیر عقود است که در بررسی اثرات آن در قرارداد…
 • حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران

  دوشنبه 16 فروردین 1395 11:22
  با اینکه در میان ضمانت اجراهای قرارداد نظیر حق حبس،الزام به اجراء، اجرای قرارداد با هزینه متعهد و توسط دیگری،استفاده از وجه التزام برای اجرای تعهد و فسخ قرارداد،گاه مورد اخیر به لحاظ طبع معامله،بازار مورد معامله یا شخصیت و نیت سوء متعهد،مناسب ترین راه برای جلوگیری از ادامه مشکل پیش آمده ناشی از عدم اجرای قرارداد و توقیف ایراد خسارات به متعهدله و اجرای عدالت است.در عین حال نظر حقوقدانان مدنی بر آن است که در حقوق ایران وجود این حق در صورتی خواهد بود که راههای دیگر به ویژه الزام به اجرای تعهد از طر…
 • تعارض تعهدات اصلی و فرعی در قرارداد

  شنبه 21 فروردین 1395 14:07
  امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که در آن شرط برای شخص ثالث یا یکی از طرفین گذاشته نشده باشد. اصل آزادی قراردادها، این اقتضا را دارد اما این اصل هم محدودیت های خود را دارد که نباید تعد فرعی( شرط) تعهد اصلی عقد را بهم بزند و در تعارض باشد... …
 • تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی

  سه شنبه 24 فروردین 1395 10:01
  اطمینان به پایبندی متعهد به انجام تعهدات، یکی از عواملی است که اشخاص را برای انعقاد قرارداد با یکدیگر متقاعد میکند؛ زیرا طبق حکم عقل و بنای عقلاء، شخصی که به پایبندی،طرف مقابل به تعهد،اطمینان نداشته باشد قراردادی را منعقد نمیکند. حتی در فرض حصول شک و تردید؛ عقل حکم میکند که در هنگام انعقاد قرارداد، از متعهد برای پایبندی به تعهدات قرارداد تضمیناخذ گردد.   بطور کلی طلبکار از سه طریق میتواند به پایبندی متعهد به تعهدات اطمینان پیدا کند:   الف)گاه این اطمینان با تضمینی که قانونگذار در ن…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: