• تامین خسارات احتمالی در دستور موقت

    چهارشنبه 30 دی 1394 14:11
    مراجعه اشخاص به دادگاهها اگر چه معمولاً برای اقامه دعوا در ماهیت و مطالبه حق اصلی است که اگر با قرار قاطع (مانند رد دادخواست یا رد دعوا) رو به رو نشود، با گرفتن حکم پایان می پذیرد، ولی گاهی مراجعه به محاکم ممکن است برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که خطر، به گونه ای آن را تهدید می کند که بیم نابودی آن، پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود . یکی از مراجعات و اقدامات مزبور، مراجعه جهت اخذ دستورموقت(interim order) میباشد. دستور موقت « را شمشیر بران» آیین&nb…
  • فوریت یا تراخی در اعمال خیار

    چهارشنبه 12 مهر 1396 11:10
    بعد از توافق اشخاص بر تحقق قرارداد اعم از عقد معین یا نامعین، برهمزدن آن باید با اجازه قانون و در تحلیل فقهی اجازه شرعی باشد. یکی از اسباب انحلال عقود، «خیار» یا همان «ملک فسخ عقد» است.خیارات، علاوه بر احکام متفاوت از جهت تحقق و آثار، وجوه مشترکی نیز دارند و به همین دلیل چه در قانون مدنی و چه در متون فقهی، در کنار تفاوتها، قواعد مشترک آنها نیز بررسی شده است. یکی از قواعد عمومی این است که آیا بعد از علم به تحقق خیار، باید فوراً و در اولین زمان ممکن، نسبت به اعمال آن ا…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: