• درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر

  یکشنبه 28 آذر 1395 15:04
  مسئولیت مدنی در فضای سایبر از این جهت اهمیت دارد که اولاً، ماهیت فضای سایبر با دنیای واقعی متفاوت است و مختصات و اقتضائات خاص خود را دارد.ثانیا بازیگران حاضر در این حوزه، دو دسته و با دو کارکرد متمایز اند. بنابراین سؤال اساسی این است که منبع، مبنا و ارکان تحقق مسئولیت مدنی در فضای سایبر کدام است؟ آیا مبنای منفردی در خصوص مسئولیت مدنی به طور کلی در فضای سایبر حاکم است؟ آیا ارکان مسئولیت مدنی در این فضا همان ارکان دنیای واقعی است؟…
 • بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت

  شنبه 4 آذر 1396 15:02
  اطلاعات مالی با آن که عنوان روشنی دارد اما به لحاظ مفهومی دارای پوشیدگی و ابهام است.این ابهام از این روست که مفهوم این اطلاعات مشخص نیست، به عبارت بهتر مشخص نیست که آیا در نظام حقوقی ایران این اطلاعات به سان اطلاعات سیاسی،اقتصادی و غیره دارای وصف مستقل است یا این که این تعبیر مسامحتا استعمال شده و مراد از آن ،اطلاعات دارای ارزش مالی است؟ با تدقیق در نظام تقنینی ایران به نظر می رسد اساسا وصفی به نام اطلاعات مالی وجود ندارد.قانون گذار در قوانین مختلف تنها در یک مورد از تعبیر اطلاعات مالی استفاده ن…
 • جایگاه حمایت ازبزه دیدگان جرایم سایبری درمقررات کیفری حقوق داخلی وحقوق بین الملل

  سه شنبه 10 بهمن 1396 11:06
  در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی و تحلیلی پس از جمع‌آوری و تبیین مقررات کیفری داخلی و بین‌المللی موجود و تحلیل آ‌ن‌ها با توجه به ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم سایبری در عرصه داخلی و حقوق بین‌الملل چاره‌اندیشی مناسبی شناسایی و ارائه گردد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: