• سبک‌های تربیتی و پیشگیری از جرم

    دوشنبه 13 آذر 1396 14:23
    در این پژوهش تلاش شده است از رهگذر  مقایسه تطبیقی سبک های فرزندپروری دینی و غیر دینی به پرسشهای زیر پاسخ دهد:گزینه های سبک های تربیتی رایج غیر دینی و دین محور با ویژگی ها و پیامدهایشان کدامند؟نقش کدام یک از سبکهای فرزندپروری یادشده در پیش گیری از بزه کاری تأثیر بهتری خواهد گذاشت؟ در این مقاله به روش تحلیلی به این پرسش پاسخ خواهیم داد…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: