• بررسی علم قاضی در فقه و قانون

  یکشنبه 22 آذر 1394 12:58
  موضوع استناد قاضی به علم خویش، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا از دیرزمان میان فقهای ما مورد بحث و در محافل علمی فقهی _ حوزوی مطرح بوده است. شماری از فقها بر این عقیده اند که قاضی در همه جرائم اعم از حق الله و حق الناس می تواند به عمل خویش عمل کند.از نظر حقوقی سه شیوه دادرسی در جهان مرسوم است: شیوه قانونی، شیوه تفتیشی و شیوه مختلط. در اولی قاضی، بی طرف و نقش سلبی را دارد در دومی قاضی، بی طرف ولیکن نقش ایجابی دارد و در شیوه سوم دادرسی مختلط بنای آیین دادرسی است.   قانون باید میان دو اعتبار…
 • اعتبار علم قاضی درصدور احکام کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

  چهارشنبه 16 دی 1394 10:15
  اهمیت علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی کیفری بر کسی پوشـیده نیسـت. ایـن دلیل اثباتی از دیر باز در فقه و حقـوق اسـلامی و نیـز در قـوانین جزایـی و آیـین دادرسـی کیفری ما مطرح بوده است و مباحث و سؤالات متعددی را هم در حوزه نظر و هم در ورطـه عمل از سوی حقوقدانان و قضات موجب گشته است. در این میان آنچه که پرداختن به این دلیل اثباتی را ضروری میسازد، تصویب قانون جدید مجازات اسلامی 1392 است که دارای نوآوریهای متعددی در بحث ادله اثبات دعاوی کیفری به طور کلی و همینطور علم …
 • تبیین جایگاه علم قاضی و اسناد در دادرسی مدنی بر مبنای مادۀ 1335 قانون مدنی

  شنبه 15 آبان 1395 10:42
  برابر مواد متعددی از قانون مدنی ازجمله مواد 1291 ،1292 ،1309 و 1333 ،قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله مواد 218 ،219 و 108 و قانون ثبت اسناد و املاک ازجمله مواد 70، 73 و 93 ،نه تنها دلیل بودن سند امری مسلم و قطعی است، بلکه در کلام حقوقدانان و نویسندگان حقوقی از سند به عنوان ارزشمندترین معتبرترین، کاملترین، بهترین  رایج ترین دلیل و جزء قویترین ادله یاد شده است و به نظر آنها قاضی حتی اختیار ارزیابی سند رسمی و اسناد عادی ای را که در حکم آن است، ندارد و به اصطلاح، دلیل قانونی یا تعبدی است.اما ماده …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: