• وکالت در مقام بیع

    سه شنبه 17 آذر 1394 11:00
    افراد جامعه در رویه معاملاتی، برای انجام قراردادهای خود، صرفا از قالبهای پیش بینی شده قانونی استفاده نمیکنند. بسیار دیده شده است که افراد، بنا به دلایل مختلفی، چون فقدان کارایی مناسب قالبهای سنتی، عدم اطلاع مناسب از قانون و یا به دلیل دور زدن محدودیتهای قانونی، معاملات خود را به وسیله نهاد حقوقی پیش بینی شد ه موجود انجام نمیدهند و از قالبهای دیگری استفاده میکنند. در مواردی که قالبهای سنتی پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد، افراد میتوانند بر مبنای ماده ی 10 قانون مدنی قرارداد ن…
  • ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی

    شنبه 9 دی 1396 14:04
    در این زمینه تا کنون سه نظریه بطلان، عدم نفوذ و عدم قابلیت استناد بیشتر مورد قرار گرفته است. ولی به نظر می رسد در فقه امامیه سیر تحول دیدگاه ها به سمت صحت فروش مال مرهون پیش می رود. بنابراین، لازم است با نگرشی جدید به ضمانت اجرای  بیع عین مرهون  پرداخت و درستی یا نادرستی نظریه صحت بیع رهن را تبیین کرد و شقوق  مختلف آن را معلوم نمود تا بتوان از آن به عنوان راهکاری نوین برای نظام حقوقی و هدایت رویه قضایی متشتت و پر اضطراب بهره برد.بدین منظور و برای نمایاندن سیر تحول ضمانت اجراها از …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: