• مطالعه تطبیقی در نظام وکالت دادگستری و ضرورت تجویز وکالت اشخاص حقوقی (شرکت خدمات حقوقی)

  یکشنبه 6 دی 1394 09:43
  وکالت نیاز همیشه ی جامعه ی بشری است. حرفه وکالت در پیوند با رشد و تحول جوامع انسانی می تواند نعیار دقیقی در ارزیابی نوع مهماری تمدن ها و شکل گیری امنیت اجتماعی باشد. در نظام حقوقی موجود، وکالت به سه شکل منفرد، مشارکت و با شخصیت حقوقی یا شرکت حقوقی جریان دارد. روند تحول وکالت نشان از آن دارد که وکالت به شکل منفرد و مشارکت، با سهولت بیشتری از حیث تحقق توافق طرفینی روبه رو است و سختگیری حاکمیتی کمتری درباره ی آن اعمال می شود ولی در خصوص شخصیت حقوقی قواعد حاکم بر آن متنوع و مسائل مرتبط سختگیرانه تر …
 • مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکت‌های تجاری

  چهارشنبه 25 فروردین 1395 12:04
  امروزه اسناد تجاری در مراودات میان اشخاص به ویژه در مبادلات تجاری در سطح ملی و بین المللی از گسترش و اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. رواج اسناد تجاری خود موجب گسترش اعمال حقوقی مرتبط با آن از قبیل صدور سند و ظهرنویسی شده است. هریک از این اعمال حقوقی مسئولیتها و حقوقی را ایجاد میکنند. از این میان مسئله صدور سند به عنوان نقطه آغازین جریان سند در مراودات تجاری و غیر آن، اهمیت ویژه ای دارد. صدور سند تجاری به عنوان یک عمل حقوقی، ممکن است از سوی نماینده شخص انجام شود. به موجب ماده 227 قانون تجارت ای…
 • مطالعۀ تطبیقی در نظام وکالت دادگستری و ضرورت تجویز وکالت اشخاص حقوقی (شرکت خدمات حقوقی)

  چهارشنبه 29 دی 1395 09:14
  در این مقاله  با مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و بعضی کشورهای فعال در این زمینه، نخست روند دگرگونی نظام وکالت حقیقی به وکالت شخص حقوقی بررسی شود، سپس با توضیحی درباره وکالت فردی و وکالت مشارکتی، برای آشنایی با وکالت شخص حقوقی، ضمن مطالعه تاریخی علل و عوامل ممنوعیت انجام فعالیتهای حقوقی در قالب شرکت، به راهکارهایی که برای رفع این ممنوعیت ها در کشورهای مختلف ارائه شده است، توجه گردد؛ پس از آن، مواضع حقوق کشورمان بررسی و پیشنهادهای مرتبط با موضوع مطرح شود.…
 • بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت‌ها در حقوق ایران و کامن‌لا

  دوشنبه 28 فروردین 1396 10:12
  در مقاله حاضر نخست، نظریه فراتر از اختیار در نظام حقوقی کامن لا با تاکید بر حقوق انگلستان، آمریکا و آفریقای جنوبی مطالعه می شود.سپس، نظام حقوقی ایران با تاکید بر رویه اتخاذ شده در قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بررسی خواهد شد.در نهایت، و در بخش نتیجه با رویکرد تطبیقی دو نظام حقوقی مورد مطالعه ، تلاش خواهد شد پیشنهادهایی به مقنن در زمینه موضوع مطرح شود.…
 • دعوای مسئولیت مدنی سهامداران علیه مدیران شرکت سهامی در حقوق ایران و فرانسه

  شنبه 9 اردیبهشت 1396 10:21
  در این نوشتار، مفهوم، ماهیت و شرایط اقامه دعوای مسئولیت مدنی سهامداران علیه مدیران شرکت سهامی، در حقوق فرانسه و ایران، به تفصیل، تبیین و برحسبمورد نقد می شود.…
 • تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل

  شنبه 6 خرداد 1396 14:14
  موضوع این مقاله بررسی این موضوع است که، امروزه در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل، تابعیت شرکت به چه مفهومی است و چه معیارهایی برای تعیین آن به کار رفته می شود.…
 • دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

  چهارشنبه 17 خرداد 1396 11:00
  در این نوشتار ضمن بررسی مفهوم دعوای مشتق و توجیه آن، شرایط اعما ل و گستره مکانیزم فوق را قبل و بعد از تصویب قانون شرکتها ( 2006 ) انگلستان مطالعه کرد ه ووضعیت نظام حقوقی ایران را در این زمینه بازبینی خواهیم نمود.…
 • مسوولیت شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت و لایحه ی اصلاحی آن

  یکشنبه 18 تیر 1396 10:40
  در این نوشتار پس از معرفی اجمالی شرکت تضامنی در قانون تجارت، مفهوم مسؤولیت تضامنی تبیین و شرایط رجوع طلبکاران به شرکای این نوع شرکت، مطالعه میشود. هم چنین در پی پاسخ به پرسشهای مطرح شده، مقررات بازرگانی حاکم در ارتباط با ضمانت شرکای شرکت تضامنی در برابر طلبکاران آن بررسی میگردد.…
 • آثار اعمال حقوقی مدیران و مدیر عامل شرکتهای سهامی پس از انقضای مأموریت ایشان

  شنبه 7 مرداد 1396 15:14
  در این مقاله به بررسی  آثـار معـاملات پـس از پایـان دوره ی مأموریـت مـدیران و مـدیر عامـل در شرکت سهامی پرداخته شده است.…
 • جایگاه شرکت تک‌عضو در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

  یکشنبه 16 مهر 1396 16:29
  این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤالات است: ویژگیهای شرکت تک عضو چیست؟ و چه شرکتهایی را می توان به صورت عضو واحد تأسیس کرد؟ به عبارت دیگر، آیا تشکیل شرکتهای تجاری به صورت تک عضو با ماهیت انواع شرکتها سازگار است؟ تشکیل، اداره و انحلال شرکت تک عضو چگونه خواهد بود؟…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: