• وکالت در مقام بیع

    سه شنبه 17 آذر 1394 11:00
    افراد جامعه در رویه معاملاتی، برای انجام قراردادهای خود، صرفا از قالبهای پیش بینی شده قانونی استفاده نمیکنند. بسیار دیده شده است که افراد، بنا به دلایل مختلفی، چون فقدان کارایی مناسب قالبهای سنتی، عدم اطلاع مناسب از قانون و یا به دلیل دور زدن محدودیتهای قانونی، معاملات خود را به وسیله نهاد حقوقی پیش بینی شد ه موجود انجام نمیدهند و از قالبهای دیگری استفاده میکنند. در مواردی که قالبهای سنتی پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد، افراد میتوانند بر مبنای ماده ی 10 قانون مدنی قرارداد ن…
  • آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

    چهارشنبه 25 مهر 1397 14:56
     در مقاله حاضر ضمن مطالعه و تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی نظرات فقها و حقوق دانان و بررسی رویه قضایی به برخی آثار این نوع از وکالت ها پرداخته می شود. این آثار که اغلب نیز مورد غفلت طرفین عقد قرار می گیرد شامل اختیارات موکل در رابطه با موضوع وکالت پس از اعطای آن و اثر شرط عدم عزل نسبت به وکیل در قالب انتقال مال و وکالت است. از طرفی در این که آیا می توان شرط عدم انفساخ به فوت در وکالت نمود یا خیر، قانون مدنی پاسخ صریحی ارایه ننموده است. در این زمینه نیز به نظرات مختلف فقها و حقوق دانان می پرداز…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: