• انواع عده و وضعیت زنان فاقد رحم

  دوشنبه 18 آبان 1394 13:45
  1) حکمت تشریع عدّه برخی از حکمت‌های تشریع عده در اسلام را می‌توان در امور ذیل برشمرد:       1-1) اطمینان از برائت رحم عده وسیله‌ای برای حفظ نسل و اطمینان از برائت رحم از حمل و جلوگیری از اختلاط انساب است، امام رضا (ع) می‌فرماید: «اما عده المطلقه، ثلاث حیض او ثلاثه اشهر فلاستبراء الرحم من الولد...» (صدوق، 1385ق: ج2، ص508). (علت تعیین زمان عده در زنان مطلقه به سه حیض یا سه ماه به جهت اطمینان از پاک بودن رحم از طفل است). پیرو این امر فقهای امامیه ن…
 • تعیین وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

  یکشنبه 22 آذر 1394 10:21
  آنچه امروزه یکی از موضوعات بحث برانگیز حقوق بین الملل خصوصی در حقوق ایران به شمار می آید نکاح زنان ایرانی با مردان خارجی و تعیـین وضـعیت حقـوقی فرزنـدان حاصل از این ازدواجها است. قانونگـذار ایرانـی بـا تصـویب مـاده 976 قـانون مـدنی و بندهای آن و همچنین ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصـل از ازدواج زنـان ایرانی با مردان خارجی در 1385 تلاشی ناکافی در حل مسأله داشته است . دختران و زنان ایرانی زیادی به عقد زوجیت اتباع افغانی و عراقی درآمده و پـس از تولد چند…
 • نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا

  چهارشنبه 9 دی 1394 10:53
  ارزش الفاظ در تحقق نکاح تا چه اندازه است و آیا فعل، می تواند جانشین صیغه و لفظ در عقد نکاح باشد؟ آیا به کار نبردن لفظ در عقد نکاح، مساوی با زناست؟ در زمینه پاسخگویی به این سؤالات، پژوهشهایی انجام شده است (رک. هدایت نیا، 1387، صص196-234؛ سیدی بنابی، 1390، صص87-113و حسینی ادیانی، 1382، صص103-129) لیکن ادله خاص صحت و فساد نکاح معاطاتی از منظر فقیهان و در نگاه عرف و نیز رابطه نکاح معاطاتی با زنا که در حقوق جزا کاربرد دارد، به دقت بررسی نشده است. از طرفی تاکنون سیر و تطو…
 • تأثیر خویشاوندی در جرم زنا

  سه شنبه 4 اسفند 1394 10:09
  روابط جنسی نامشروع و خارج از دو قالب عقد و ملک بین زن و مرد(زنا)در شریعت مقدس اسلام به شدت نهی شده و تحریم آن جزء ضروریات دین است.در قرآن کریم آمده است که زن و مرد زناکار هریک را صد تازیانه بزنید.زنا دارای قبح بسیار شدید است و در قرآن کریم از آن به فحشا نام برده شده است.این عمل هنگامی که بین افراد نزدیک خانواده و زنان و مردانی که اصطلاحاً محرم نامیده می شوند واقع شود از قبح اجتماعی بسیار شدید برخوردار بوده و آثار و نتایج غیر قابل اقماض در پی دارد به همین جهت در شرع مقدس و نیز در قوانین موضوعه ای…
 • ضرورت حمایت حقوقی از زنان در عقد نکاح

  دوشنبه 26 مهر 1395 09:42
  نکاح، یکی از عقودی است که در زندگی شخصی و اجتماعی هر شخصی، خصوصـاً زنـان، دارای نقش فوق العاده است؛ زیرا از لحاظ منافع شخصی، نکـاح موفـق تـأمین کننـده سـلامتی و نشاط روحی زن است و این منفعت از هر منفعت مالی، مانند لزوم پرداخت مهر به نرخ روز کـه مورد حمایت و توجه قانونگذار قرار گرفته؛ بالاتر و مهمتر است. از لحاظ اجتماعی نیز سـلامت جامعه و عفت عمومی، مستلزم موفق بودن نکاح است؛ زیرا نکاح ناموفق یـا بـه جـدایی منجـر، مشکلاتی را برای زنان فراهم می آورد، که آثار بد آن نسبت به سـایر قراردادهـای نـاموفق…
 • بازجستی فقهی در ماهیت قوادی

  سه شنبه 3 بهمن 1396 11:33
  آنچه در این جا محل تأمل و پرسش است این نکته است که ماهیت قوادی چیست؟ موضوع حدی که برای قوادی گفته شده (75 تازیانه) کدام نوع از انواع جمع به قصد فحشاء را شامل میشود؟ آیا قیادت عنوانی شرعی است؟ آیا شارع تعریف جدید و ابتکاری از این پدیده دارد؟ یا اینکه قوادی از جمله موضوعات متخذ از عرف بوده که شارع تنها مبادرت به تبیین و تعیین احکام آن نموده است؟…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: