• تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت

    شنبه 8 اردیبهشت 1397 11:44
    نوشتار پیش رو در پی آن بوده تا با تفکیک موارد تحقق شرایط مسئولیت دولت و در چهارچوب مباحث صلاحیت، ضمن توجه به آرای مراجع قضایی عمومی و دیوان عدالت اداری، تحلیلی از آرا و سوابق داشته و در حد توان، به سوالات مطرح شده پاسخ دهد.…
  • ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی

    دوشنبه 11 تیر 1397 15:22
    آنچه سؤالات اصلی این نوشتار را رقـم مـی زند آن است که شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی چه ماهیتی دارند؟ و قانون حاکم بر این شرکت ها کدام قانون است؟ آنچه در فرایند تعیین ماهیت شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و پاسخ به سؤال اصلی این تحقیق مورد توجه و تبیین قـرار خواهـد گرفت، شناخت دقیق مفاهیم شکل دهنده ماهیت این شرکت ها، نحوه شکل گیری و تاسیس، ساختار و کارکرد آنهاست.همچنین پس از تبیین موارد مذکور به عنوان مقدمات و زمینه های پاسخگویی به پرسش از ماهیت این شرکت ها، با مراجعه دقی…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: