• دفاع مشروع در برابر مأموران دولت

    یکشنبه 3 آبان 1394 11:48
    فصل اول : بررسی مفاهیم کاربردیبرای شروع بحث دفاع در برابر مأموران دولت، ابتدا لازم است برخی مفاهیم کاربردی این مطلب که طی فصل دوم مکرر خواهد آمد مورد بررسی قرار گیرند. در ادامه واژه هایی مانند دفاع مشروع و مأمور دولت مورد بررسی قرار می گیرند.                               مبحث اول : دفاع مشروعهمواره انسان، دفاع در مقابل عملی که غیرمشروع بوده را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان به هنگام خطر، مقابله به…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: