• مطالعه تطبیقی حق دولت ها بر مالکیت و حاکمیت منابع نفت و گاز

  شنبه 28 آذر 1394 11:47
  تأملی در قراردادهای نفتی مؤید آن است که کشورهای در حال توسعه سعی در تدوین قواعدو شروط قراردادی دارند تا حق مالکیت شرکت خارجی در زمین منطقه عملیاتی و به ویژه نفتو گاز مخازن محدود شود. تلاشی که خود تبلور اعمال حاکمیت ملی بر خاک و منابعزیرزمینی است و امروزه نیز یادگار آن در قراردادهای نفتی وجود دارد. تمامی کشور ها درقراردادهای نفتی خود با بیگانگان در حفظ مالکیت و حاکمیت خود بر این منابع می کوشند تا.(13 : به این وسیله حقوق خود را حفظ کنند (ایرانپور، 1389در این مقاله، تلاش شده است پیرامون مسئله مالکی…
 • مسئله اجرای آرای داوری ابطال شده

  چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 09:57
  بیش از دو دهه است که مسئله اجرای آرای داوری ابطال شده، به یکی از بحث برانگیزترین مسائل داوری بین المللی تبدیل شده و موضوع کتب و مقالات بسیاری قرار گرفته است.در این مقاله جنبه های مختلف نظری و عملی اجرای آرای داوری ابطال شده مورد مطالعه قرار می گیرد.…
 • اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی

  شنبه 8 خرداد 1395 10:07
  دادرسی منصفانه به عنوان یکی از حقوق شناخته شده و بنیادین بشر طرف توجه و تأکید اسناد جهانی و کنوانسیون های حقوق بشری بوده است.تحقق چنین حقی در رسیدگی دادگاه ها مستلزم رعایت اصول دادرسی می باشد. با توجه به اینکه موضوع مقاله حاضر اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی است.این پرسش مطرح می شود که آیا در رسیدگی داوری هم این اصول باید رعالیت شود و اگر پاسخ مثبت باشد، آیا رعایت همه ی این اصول در رسیدگی داوری الزامی است؟ پرسش دیگری که باید به آن پاسخ داد، این است که آیا استانداردهای استقلال و بی طرفی در…
 • تمیز دعاوی قراردادی و معاهده‌ای

  شنبه 19 تیر 1395 08:42
  معاهدات سرمایه گذاری نهاد جدیدی است که در کنار قراردادهـا، میـان کشـورها منعقـد میگردد. در واقع، راهکارهای مختلفی بـرای حـل اختلافـات قـراردادی بـین کشـورها و شرکتها وجود دارد که می توان به جنگ، حمایت دیپلماتیک کشور متبوع سـرمایه گـذار (مانند دعاوی نوتبام و بارسلونا ترکشـن )، تعـدیل و اصـلاح قـرارداد، مـذاکره مجـدد و داوری اشاره کرد، با وجود این، حـوزه حقـوق داوری بعـد از تأسـیس سازمان ملل متحد و مرکز حل و فصل اختلافات سـرمایه گـذاری از اهمیـت بـیش تـر ی برخوردار گردید.در این مقاله با توجه به اه…
 • تبیین جایگاه اصول و تشریفات دادرسی درداوری

  سه شنبه 27 مهر 1395 10:38
  در بخش اول این نوشتار ویژگیهای اصول دادرسی تعریف و بیان میشود و تا حدودی که تکراری نباشد، منشأ آنها بررسی میشود. سپس ، در بخش بعدی همین روال را در بخش تشیریفات دادرسی تکرار خواهیم کرد.سرانجام، در بخش پایانی نقش داوری در تقابل با اصول و تشیریفات بررسی میشود.همچنین، اصول راهبردی لازم الرعایه در جریان داوری بیان میشود و نتیجه گیری از این مطلب که داوران تا چه حد در تقابل با اصول در تشریفات دادرسی اختیار دارند.…
 • خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور

  دوشنبه 18 بهمن 1395 09:54
  سؤالهایی کطه در این نوشتار در صدد پاسخ به آنهاییم عبارتند از اینکه آیا مراجع داوری و دادگاهها صلاحیت هم زمان در صدور اقدامات موقتی دارند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رجوع به دادگاه در فرض اخیر به منزله عدول از موافقتنامه داوری است؟ پس از صدور دستور موقت از جانب مراجع داوری، اجرای این دستور چگونه امکانپذیر است؟ آیا مراجع داوری واجد قدرت اجرایی اند، یا فقط دادگاه ها قدرت اجرایی و به تبع صلاحیت انحصاری در اجرای چنین دستوراتی دارند؟…
 • مطالعه تطبیقی قرارداد داوری: رضایی یا تشریفاتی

  دوشنبه 9 اسفند 1395 10:18
  هر چند رسیدگی به دعاوی و رفع اختلاف بین طرفین آن به طور معمول به وسیلۀ قضات حکومتی و به صورت رسمی انجام می شود، اما گاه این موضوع می تواند از سوی اشخاصی که  طرفین نسبت به انتخاب و رأی آنها تراضی کرده اند، به عمل آید.بنابراین در کنار رسیدگی  قضایی به دعاوی، یک نوع دادرسی خصوصی نیز وجود دارد که آن را «داوری» می نامند. در ادامه به بررسی تطبیقی قرارداد داوری پرداخته شده است.…
 • ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟

  یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 15:58
  این مقاله بخش اول تلاش های بین المللی در یکنواخت کردن حقوق داوری و نقش ویژه و منحصربه فرد قانون نمونه آنسیترال در این خصوص را شرح می دهد. بخش دوم به بررسی ساختار های حقوقی دوگانه و واحد و گرایش اکثر کشورهای پیشرفته در این زمینه می پردازد. بخش سوم ساختار حقوق داوری ایران را مورد توجه قرار داده و الگوی مناسب برای اصلاح حقوق داوری ایران از لحاظ ساختاری ارائه میکند.…
 • واکاوی فقهی مسئله استقلال داور

  شنبه 16 تیر 1397 10:53
  در این نوشتار پس از مفهوم شناسی داوری در حقوق و قضاوت تحکیمی در فقه ابتدا به بررسی اقوال و ادله فقهی پیرامـون اسـتقلال داور پرداخته و بعد از اثبات لزوم استقلال داور، زمان ایجاد اسـتقلال بـرای داور را بررسی می نمائیم.در پایان نیز امکان رجوع داور از رای و نظرش را مورد واکاوی قرار می دهیم.…
 • ماهیت، ویژگی‌ها و صلاحیت داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان

  دوشنبه 15 مرداد 1397 12:46
  مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر است اولاً ماهیـت داوری موضوع قانون پیش فروش ساختمان چیست؟ ثانیاً نهاد داوری در این قـانون از چـه ویژگـیهـایی برخوردار است؟ ثالثاً صلاحیت های هیئت داوری نامبرده کدام اسـت؟» بـه منظـور پاسـخ بـه ایـن مسائل ابتدا به تحلیل ماهیت داوری و ویژگیهای آن و سپس به تعیـین مصـادیق صـلاحیت هـا و تشریح هریک از آنها پرداخته میشود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: