• بررسی تحلیلی امکان تقلیل ثمن در نظام حقوقی ایران

    شنبه 2 دی 1396 09:57
    نوشتار حاضر در پنج مبحث مطرح شده است.به این صورت که پس از طرح بحثی کوتاه در خصوص موضوع؛در مباحث دوم و سوم، موارد اختیار مشتری در تقلیل ثمن را مورد بررسی قرار می دهیم؛ در مبحث چهارم، به شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن می پردازیم و در مبحث پنجم نیز شیوه محاسبه تقلیل ثمن مطرح می گردد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: