• تعهد پیش‌فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسۀ آن با قانون مدنی

  چهارشنبه 9 تیر 1395 12:30
  پیش فروش در لغت به معنی فروش مال یا غله پیش از آماده شدن، و فروش قبل از تحویل جنس آمده است (دهخدا، 1377، ج2، ص5983). پیش خرید در لغت یعنی خریدن کالایی که هنوز حاضر و موجود نیست و خریدار پولی میدهد تا بعداً کالا را تحویل بگیرد (عمید، 1379، ج1، ص508). برخی از حقوقدانان نیز در تعریف پیش فروش بیان نموده اند: «پیشفروش، اسم عامیانه سلف که مراد از آن بیعی است که ثمن حال و مبیع، مؤجل باشد» (جعفری لنگرودی، 1387، ص119). در جایی دیگر نیز درباره مبیعی که در تاریخ عقد وجود ندارد و بایع تعهد …
 • استرداد دعوا

  شنبه 2 مرداد 1395 10:04
  در این مقاله در صدد بر آمدیم تا با بررسی یک از نهادهای قانون آیین دادرسی دنی به نام استرداد دعوی از سوی خواهان و بررسی و مقایسه مواد مرتبط با این مو ضوع در قوانین دیگر از جمه ق.ا.ح و ق.آ.د.م پیشین راه حل قابل قبولی در جهت پذیرش وعدم پذیرش استرداد در مراحل مختلف ارائه دهیم . همچنین نکات مجمل و مورد بحث این نهاد را تبیین نمودیم. در ضمن هدف این مقاله بیشتر پر ابهامی که در مورد کلمه ی ختم دادرسی آمده است تاکید دارد و مقاله حالت تطبیقی ندارد.…
 • زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389

  چهارشنبه 14 مهر 1395 10:43
  مشکلات فزاینده حاکم بر مسکن و ساختمان مقنن را به یافتن راهکار مناسب با وضع قوانین متفاوت وادار نموده، تا شاید سبب کاهش دشواری های موجود گردد.آخرین اراده مقنن وضع قانون پیش فروش ساختمان در دی ماه 1389 می باشد.تا پیش از وضع آن قانون، مقنن به تاسی از فقه از تجویز معامله اموال قیمی که واجد خصوصیت عین معین بوده اند، پیش از ایجاد یا احداث آنها امتناع می نمود.ماده 342و361 قانون مدنی وجود مبیع معین را در حین معامله و معلوم بودن مقدار، وصف، جنس آن ضروری می داند.برهمین اساس برخی نویسندگان مفاد ماده 342 ق.…
 • ماهیت، ویژگی‌ها و صلاحیت داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان

  دوشنبه 15 مرداد 1397 12:46
  مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر است اولاً ماهیـت داوری موضوع قانون پیش فروش ساختمان چیست؟ ثانیاً نهاد داوری در این قـانون از چـه ویژگـیهـایی برخوردار است؟ ثالثاً صلاحیت های هیئت داوری نامبرده کدام اسـت؟» بـه منظـور پاسـخ بـه ایـن مسائل ابتدا به تحلیل ماهیت داوری و ویژگیهای آن و سپس به تعیـین مصـادیق صـلاحیت هـا و تشریح هریک از آنها پرداخته میشود.…
 • تصرفات دادخواهان در دعوا و دادرسی (رویکرد تطبیقی)

  شنبه 31 شهریور 1397 11:21
  در مقاله حاضر نخست به زمان مشترک شدن مالکیت طرفین بر دعوا خواهیم پرداخت و سرانجام، استرداد دادخواست یا دعوا به شیوه های عادی و فوق العاده شکایت را بررسی خواهیم نمود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: