• تحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران

  سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 10:03
  امروزه پدیده جهانی شدن باعث شده است اتباع کشورها بتوانند با سهولت به کشورهای دیگر سفر کرده، یا با ابزارهای نوین با اتباع آن کشورها ارتباط برقرار کنند. در موارد زیادی، حاصل این ارتباط ها به ازدواج میان اتباع کشورهای مختلف منجر میشود که  اصطلاحا به آن «ازدواج «چندملیتی» یا «بین المللی»میگویند. ازدواجهای چندملیتی  عنوان جدیدی نیست و از سابقه زیادی برخوردار است. اما آنچه امروزه اینگونه ازدواجها را از گذشته متمایز میسازد، قوانین تابعیت مرتبط با آنهاست. چنانکه د…
 • اهداف ازدواج و کارکردهای آن از منظر اسلام

  یکشنبه 6 تیر 1395 10:30
  خانواده کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی است. این اهمیت به چند دلیل است. اول اینکه خانواده از نظر جمعیتی و زمانی، فراگیرترین نهاد است، به گونه ای که زندگی افراد را از آغاز تا انجام دربرمیگیرد. دوم اینکه خانواده کانون تربیت انسانها و مرکزی است که سرنوشت دنیا و آخرت انسان در آن رقم میخورد. سوم اینکه جامعه، از خانواده ها تشکیل یافته است. ازاینرو، سرنوشت جامعه با سرنوشت خانواده پیوند خورده است. به دلیل اهمیتی که خانواده دارد، نمیتوان به سادگی از آن چشم پوشید. عوامل مؤثر در موفقیت و کامیابی خانواده، ا…
 • سبک‌های تربیتی و پیشگیری از جرم

  دوشنبه 13 آذر 1396 14:23
  در این پژوهش تلاش شده است از رهگذر  مقایسه تطبیقی سبک های فرزندپروری دینی و غیر دینی به پرسشهای زیر پاسخ دهد:گزینه های سبک های تربیتی رایج غیر دینی و دین محور با ویژگی ها و پیامدهایشان کدامند؟نقش کدام یک از سبکهای فرزندپروری یادشده در پیش گیری از بزه کاری تأثیر بهتری خواهد گذاشت؟ در این مقاله به روش تحلیلی به این پرسش پاسخ خواهیم داد…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: