• تمیز دعاوی قراردادی و معاهده‌ای

  شنبه 19 تیر 1395 08:42
  معاهدات سرمایه گذاری نهاد جدیدی است که در کنار قراردادهـا، میـان کشـورها منعقـد میگردد. در واقع، راهکارهای مختلفی بـرای حـل اختلافـات قـراردادی بـین کشـورها و شرکتها وجود دارد که می توان به جنگ، حمایت دیپلماتیک کشور متبوع سـرمایه گـذار (مانند دعاوی نوتبام و بارسلونا ترکشـن )، تعـدیل و اصـلاح قـرارداد، مـذاکره مجـدد و داوری اشاره کرد، با وجود این، حـوزه حقـوق داوری بعـد از تأسـیس سازمان ملل متحد و مرکز حل و فصل اختلافات سـرمایه گـذاری از اهمیـت بـیش تـر ی برخوردار گردید.در این مقاله با توجه به اه…
 • تخفیف حبس، از تقلیل تا تبدیل

  چهارشنبه 18 بهمن 1396 10:26
  در این نوشتار تلاش خواهد شد تا ضمن مرور بر مباحث تحلیلی فلسفه حقوق، مبانی صدور رأی و نکات حقوقی و مباحث مرتبط با آن به طور دقیق تبیین گردد.…
 • مبانی اخذ مالیات‌های گمرک

  سه شنبه 9 مرداد 1397 12:40
  در این تحقیق تلاش گردیده است تا با بیان یک طریق جدید بر جواز اخذ مالیات، مسئله را طوری طراحی کند که حتی قائلان به عدم جواز حکومت نیز بدان رضایت دهند.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: