• حقوق بشر در حقوق خصوصی

  سه شنبه 9 آبان 1396 12:55
  حقوق بشر امروزه به دو شیوه در حقوق مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در رابطه میان دولت و فرد به گونه‌ای عمودی عمل می‌کند و در میان اشخاص خصوصی به نحو افقی.حقوق خصوصی با حقوق بشر پیوند دارد اگرچه ممکن است از اصطلاحات حقوق بشری در حقوق خصوصی استفاده نشود.گرچه حقوق بشر در فضا و بستر حقوق عمومی در تقابل با نابرابری قدرت اشخاص و دولت‌ها توسعه پیدا کرده است اما امروزه وارد قلمرو و حقوق خصوصی نیز شده است.در این پژوهش در بخش اول به شیوه‌های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی خواهیم پرداخت و در…
 • مقایسه تقلب نسبت به قانون و حیل شرعیه در حقوق خصوصی

  سه شنبه 8 اسفند 1396 14:00
  در این مقاله بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم و مقایسه آن‌ها به بررسی نظر مختار با تکیه بر مبانی حضرت امام خمینی(ره) در زمینۀ حیل شرعیه می‏پردازیم و در نهایت، به مواردی از مواد قانونی مربوط به بحث حیل و تقلب در حقوق ایران می‏پردازیم. به نظر می‏رسد از منظر مبنایی حیل شرعیه و تقلب نسبت به قانون نه در فقه اسلامی‏ و نه در حقوق موضوعه قابل پذیرش نیست.…
 • مقایسۀ تقلب نسبت به قانون و حیل شرعیه در حقوق خصوصی

  سه شنبه 28 فروردین 1397 14:36
  در این مقاله بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم و مقایسه آن‌ها به بررسی نظر مختار با تکیه بر مبانی حضرت امام خمینی(ره) در زمینۀ حیل شرعیه می‏پردازیم و در نهایت، به مواردی از مواد قانونی مربوط به بحث حیل و تقلب در حقوق ایران می ‏پردازیم. به نظر می‏رسد از منظر مبنایی حیل شرعیه و تقلب نسبت به قانون نه در فقه اسلامی‏ و نه در حقوق موضوعه قابل پذیرش نیست.…
 • مبانی نظری اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها

  چهارشنبه 4 مهر 1397 11:22
  بررسی دیدگاه های مختلف در زمینۀ اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها نشلان میدهد که مبانی این مسئله به دو دستۀ اصلی قابل تقسیم هستند. برخی از حقوق دانان، حقوق بنیادین را به مثابۀ هدف می دانند و معتقدند حقوق بنیادین به عنوان حقوق برتر، کل نظام حقوق را تحت الشعاع قرار میدهد یا متأثر می سازد به طوری که هیچ یک از شاخه های حقوق نمیتواند از نفوذ آن در امان بماند. در مقابل ، عده دیگری به حقوق بنیادین به عنوان ابزار می نگرند که به وسیلۀ آن مصلحت های اجتماعی و سیاسلت های عمومی در حقوق قراردادها اعمال…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: