• حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن

    چهارشنبه 27 بهمن 1395 09:47
    در این مقاله، یکی از انواع حقوق مالی تحت عنوان حق اعیان و جایگاه آن در حقوق ثبت و نیز دعاوی گوناگونی که از آن ناشی می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته، این نتیجه حاصل گردید که صاحب حق اعیان که در واقع مالک بنای احداثی در عرصه متعلق به غیر است؛ حق تجدید بنا و همچنین حق انتقال بنا به غیر را داشته و مجاز به اخذ سند مالکیت ثبتی نیز می‌باشد. هر چند این بررسی مختصر است، لیکن در خصوص موضوع می‌تواند فتح بابی برای مطالعات بیش‌تر و دقیق تر خوانندگان محترم باشد.…
  • آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی

    دوشنبه 26 آذر 1397 15:56
    در این مقاله، نخست کارکردها و اوصاف مورد انتظار از نظام ثبتی تحلیل می شود، سپس بر مبنای این کارکردها، اقسام نظام های ثبتی املاک در دنیا از لحاظ تاثی ثبت بر اعتبار عمل حقوقی بررسی می گردد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: