• حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران

    دوشنبه 16 فروردین 1395 11:22
    با اینکه در میان ضمانت اجراهای قرارداد نظیر حق حبس،الزام به اجراء، اجرای قرارداد با هزینه متعهد و توسط دیگری،استفاده از وجه التزام برای اجرای تعهد و فسخ قرارداد،گاه مورد اخیر به لحاظ طبع معامله،بازار مورد معامله یا شخصیت و نیت سوء متعهد،مناسب ترین راه برای جلوگیری از ادامه مشکل پیش آمده ناشی از عدم اجرای قرارداد و توقیف ایراد خسارات به متعهدله و اجرای عدالت است.در عین حال نظر حقوقدانان مدنی بر آن است که در حقوق ایران وجود این حق در صورتی خواهد بود که راههای دیگر به ویژه الزام به اجرای تعهد از طر…
  • جهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تأثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران

    شنبه 7 مهر 1397 10:59
    چک چه از لحاظ واژه شناسی و چه از جهت کاربرد به عنوان یک وسیله پرداخت، تحت تاثیر مقررات بین المللی، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی می باشد.همچنین مقررات راجع به چک در ایران نیز با اینکه تفاوت های ماهوی بسیاری با مقررات چک در سطح بین المللی دارد، لکن تحت تاثیر همین مقررات شکل گرفته و به دلیل تأسی از این مقررات است که همواره مورد اصلاح و بازنگری قرار می گیرد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: