• مطالعه تطبیقی الگوهای دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی

    چهارشنبه 27 تیر 1397 12:56
    در این مقاله ابتدا به کلیات نظام حقوقی اسلام به همراه آشنایی با نسبت دین و دولت در کشورهای اسلامی معاصر پرداخته می شود و در بخش های بعد تحلیل الگوی عملکردی کشورهای اسلامی در زمینه دادرسی شرعی و ماهیت حقوقی عمل طبق الزامات شرعی در نظام قضایی ارائه می گردد.…
  • مبانی نظری اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها

    چهارشنبه 4 مهر 1397 11:22
    بررسی دیدگاه های مختلف در زمینۀ اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها نشلان میدهد که مبانی این مسئله به دو دستۀ اصلی قابل تقسیم هستند. برخی از حقوق دانان، حقوق بنیادین را به مثابۀ هدف می دانند و معتقدند حقوق بنیادین به عنوان حقوق برتر، کل نظام حقوق را تحت الشعاع قرار میدهد یا متأثر می سازد به طوری که هیچ یک از شاخه های حقوق نمیتواند از نفوذ آن در امان بماند. در مقابل ، عده دیگری به حقوق بنیادین به عنوان ابزار می نگرند که به وسیلۀ آن مصلحت های اجتماعی و سیاسلت های عمومی در حقوق قراردادها اعمال…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: