• مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی مربوط به شخصیت و حقوق بشر

  سه شنبه 23 شهریور 1395 10:03
  در این پژوهش به این پرسشهای اساسی پاسخ داده می شود که مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت و حقوق بشر در مقایسه با نظام عام  مسئولیت مدنی چه ویژگی هایی دارد؟در این حوزه چه شخص یا اشخاصی مسئول جبران خسارت است؟آیا اشخاص برخوردار از حقوق مربوط به شخصیت و حقوق بشر تنها اشخاص حقیقی هستند یا شامل اشخاص حقوقی هم خواهد شد؟بر اثر نقض این حقوق چه ضررهایی ممکن است بار آید؟این ضررها را چگونه می توان ارزیابی و جبران کرد و به چه نحو می توان بین حقوق زیاندیده و حقوق واردکننده زیان تعادل ایجاد کرد؟…
 • مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه

  سه شنبه 16 آبان 1396 14:51
  در سال‌های اخیر، تحولات در فناوری‌های نوین سبب شده است که حتی اشخاص عادی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیشرفته به جمع‌آوری، ضبط و نگهداری حجم انبوهی از داده‌ها مربوط به حریم خصوصی افراد اقدام کنند. پست الکترونیک در معرض ره‌گیری و نظارت دیگران قرار دارد، به‌طوری‌که شخص دیگری غیر از دریافت‌کننده‌ی پیام می‌تواند به آن پیام دسترسی پیدا کرده و از مفاد آن اطلاع یابد.رواج سریع فنّاوری عملاً موجب تسهیل در نقض حریم خصوصی داده‌ها و اسرار اشخاص گر…
 • مبانی جرم ‏انگاری ارسال پیام‌های الکترونیکی ناخواسته

  یکشنبه 27 اسفند 1396 10:40
  در ایـن نوشتار با نگاه تطبیقی ابتدا به صورت اجمالی به ارائه تعریف از پیامهای ناخواسته و بیان شیوههـای رویارویی با ارسال این پیامها پرداخته خواهد شد و سپس با توجه به محدودیتهایی که برای مقابله با این پدیده در روشهای فنی و الزامات کنشی وجـود دارد ، ضـمن تأکیـد بـر جـرم انگـاری ارسـال پیامهای ناخواسته، مبانی رویارویی کیفری آن بیان می شود.…
 • حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان

  دوشنبه 20 فروردین 1397 11:00
  نظر به عدم ارائه تعریف از حریم خصوصی و معیار مطروحه در قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر در خصوص حریم خصوصی خودرو این تصور مطرح شده که خودرو حریم خصوصی ندارد.از این رو در این مقاله در صدد پاسخ دادن به این سوال هستیم که آیا می توان برای خودرو حریم خصوصی قایل شد یا خیر؟ بدین جهت ضمن نگاهی اجمالی به مفهوم حریم خصوصی به سوال مذکور پاسخ خواهیم داد. …
 • گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی

  یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 12:02
  این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی در درجه اول به دنبال تبیین مفهوم حریم خصوصی و فضای سایبر و ارتباطات و چالش های این دو مفهوم باید رفت. پس از روشن شدن این مطلب باید بسترها و چالش هایی که حریم خصوصی در فضای مجازی با آن روبرو شده است را مورد واکاوی قرار داده و با ارائه راهکارهایی قلمرو و گستره  این حق را در فضای سایبر طراحی نمود.…
 • حق تصویر

  شنبه 10 آذر 1397 09:59
  در مقاله پیش رو، تلاش می شود نخست حق یاد شده تعریف و اوصاف آن بررسی شود.سپس، با توجه به اهمیت تصویر برای اشخاص مشهور و نیز تمایل مردم جامعه برای داشتن تصویر این اشخاص، مبحث دوم به تصویر این اشخاص اختصاص خواهد یافت.منابع این حق در نظام حقوقی در مبحث سوم و مبانی آن در مبحث چهارم تحلیل خواهد شد.در نهایت، در مبحث پنجم به آثار حق تصویر پرداخته می شود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: