• بررسی نسب و ارث کودکان متولد از اجاره رحم

  شنبه 3 بهمن 1394 10:07
  با توجه به افزایش ناباروری در بین زوجین اخیراً روش های متعددی برای درمان آن ابداع شده است از جمله این روش های نوین، استفاده از رحم اجاره ای یا رحم جایگزین است. در این روش علاوه بر زوج نابارور، زنی که جنین را در رحم خود پرورش می دهد تا پس از تولد آن را در اختیار زوج نابارور قرار دهد نیز، نقش و اهمیت ویژه ای دارد. از این روش در شرایطی که زوجه فاقد توانایی لازم برای حمل و پرورش جنین در رحم خود باشد، استفاده می شود. تلقیح مصنوعی و به تبع آن رحم اجاره ای یکی از مسائل نو پیداست که پیشرفت و شکوفایی دان…
 • ماهیت حقوقی جنین آزمایشگاهی

  چهارشنبه 25 اسفند 1395 10:31
  استفاده از تکنیکهای باروری خارج رحمی سبب باروری تخمک و تشکیل رویـان در محیط آزمایشگاه میگردد. در این روشها پس از برداشت و جمع آوری اسـپرم و تخمـک و آماده سازی آنها در محیط آزمایشگاه، لقاح انجام شده و سپس رشد و تکامل برای مدت کوتاهی در محیط کشت ادامه پیدا میکند. درنهایت جنین بـه بـدن زن منتقـل مـی شـود تـا بقیه ی مراحل تکامـل در داخـل رحـم صـورت گیـرد. طـی کـردن ایـن مراحـل در محـیط آزمایشگاه به جای داخل بدن زن سبب گردیده که به جنـین مـذکور مـادامیکـه در محـیط آزمایشگاه است جنین آزمایشگاهی گفته ش…
 • بررسی حقوق غیر مالی کودک آزمایشگاهی

  شنبه 3 تیر 1396 10:06
  در این مقاله سعی شده است، وضعیت حقوق غیر مالی کودکان آزمایشگاهی مورد واکاوی و کاوش علمی قرار گیرد.…
 • نقش فرزند آوری از طریق دریافت جنین: بررسی حق طلاق زوجه در خصوص، بند 10 سند ازدواج

  دوشنبه 25 تیر 1397 11:50
  موضوع این پژوهش بررسی تحقق حق طلاق زوجه در ناباروری زوج در صدق بند 10 سند نکاحیه می باشد که در دادگاه های مختلف بدوی و تجدید نظر مورد تعارض قرار گرفته است.روش کار این گونه خواهد بود که ابتدا ادله موافقین و مخالفین را بررسی نموده و سپس رویکرد تفصیلی خود را در خصوص مسئله، مورد واکاوی قرار خواهیم داد.…
 • تجارت جنین در حقوق داخلی و بین‌المللی

  شنبه 10 شهریور 1397 12:02
  در مقاله حاضر ضـمن بیـان فـروض بارداری غیرطبیعی، حقوق داخلی کشورهای خارجی و حقوق بین الملل و حقـوق مـا مطالعـه خواهد شد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: