• ضَمان دَرَک

  چهارشنبه 19 اسفند 1394 10:10
  ضمان بایع نسبت به درک مبیع، فرع بر تعهدی است که وی بر انتقال ملکیت مبیع به مشتری دارد، چه آنکه بیع عقد مملک است و باید به نحوی برگزار گردد که پس از آن ملکیت کامل مبیع به خریدار منتقل شود.از این رو چنانچه مبیع به طور کلی در ملکیت بایع نبوده و به دیگری تعلق داشته باشد،بایع در حقیقت مال غیر را فروخته و چیزی را به ملکیت مشتری منتقل ننموده و در نتیجه تعهد خود را به انجام نرسانده است.چنانچه بخشی از مبیع در ملک بایع نبوده و متعلق به غیر باشد، باز هم از این حیث که ملکیت کامل مبیع را به مشتری منتقل کرده …
 • بررسی تطبیقی شروط و احکام عوضین در عقد بیع

  سه شنبه 12 مرداد 1395 10:42
  عوضین در عقد بیع همان ثمن و مثمن یا مبیع می باشند که قانون گذار موادی از ق . م را به بیان احکام و شرایط این دو عوض اختصاص داده است.در فقه و حقوق نیز این شروط توسط مفاخر حقوقی و علمای بزرگ علم فقه و حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و اختلاف نظرهای موجود در مورد برخی از این شروط دور از نظر نمی باشد.مداقه در برخی از این شروط بیان شده برای عوضین با توجه به اهمیت عقد بیع و کاربرد وسیع آن در میان مردم و در روابط اجتماعی آنان خالی از اثر نخواهد بود.نهایتا باید این نکته را خاطر نشان نمود که آنچه موج…
 • زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389

  چهارشنبه 14 مهر 1395 10:43
  مشکلات فزاینده حاکم بر مسکن و ساختمان مقنن را به یافتن راهکار مناسب با وضع قوانین متفاوت وادار نموده، تا شاید سبب کاهش دشواری های موجود گردد.آخرین اراده مقنن وضع قانون پیش فروش ساختمان در دی ماه 1389 می باشد.تا پیش از وضع آن قانون، مقنن به تاسی از فقه از تجویز معامله اموال قیمی که واجد خصوصیت عین معین بوده اند، پیش از ایجاد یا احداث آنها امتناع می نمود.ماده 342و361 قانون مدنی وجود مبیع معین را در حین معامله و معلوم بودن مقدار، وصف، جنس آن ضروری می داند.برهمین اساس برخی نویسندگان مفاد ماده 342 ق.…
 • بررسی تحلیلی امکان تقلیل ثمن در نظام حقوقی ایران

  شنبه 2 دی 1396 09:57
  نوشتار حاضر در پنج مبحث مطرح شده است.به این صورت که پس از طرح بحثی کوتاه در خصوص موضوع؛در مباحث دوم و سوم، موارد اختیار مشتری در تقلیل ثمن را مورد بررسی قرار می دهیم؛ در مبحث چهارم، به شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن می پردازیم و در مبحث پنجم نیز شیوه محاسبه تقلیل ثمن مطرح می گردد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: