• اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت

  دوشنبه 16 آذر 1394 10:52
  در قانون آیین دادرسی مدنی برای طرح برخی از دعاوی طاری مهلت تعیین شده است. از جمله این که در ماده 143 ، مهلت طرح دعوای متقابل را تا پایان جلسه اول اعلام کرده و هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، » : در ماده 135 اعلام کرده می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز در خصوص .«... پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید دعوای اضافی 1، صراحتی در قانون یافت نمی شود. با وجود این، برخی با است…
 • شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم

  دوشنبه 23 آذر 1394 10:44
  قرارداد و به تبع آن،تعهد والتزام،یکی از ملزومات زندگی اجتماعی است.قرآن کریم،با نظر به این واقعیت اجتماعی به پایبندی و لزوم عمل به عقود و تعهدات امر می کند.علاوه بر تکالیف و حقوقی که در پرتو انعقاد عقود برای هر یک از طرفین قرارداد ایجاد می شود،هر کدام از آنها نیز می توانند در غالب شرط یا شروطی طرف دیگر را به حقوق و یا تکالیفی غیر از آنچه از مفاد و مقتضای عرفی عقد وجود دارد،ملزم سازند.نکاح نیز یکی از اقسام عقد لازم است که هر کدام از زوجین می توانند شروطی له یا علیه خود در عقد نکاح قرار دهند.یکی از…
 • مقایسه دستور موقت با تامین خواسته و روش های اعتراض به دستور موقت

  یکشنبه 20 دی 1394 09:48
  دو نهاد دستور موقت و تامین خواسته، از جهاتی شبیه یکدیگرند: از جمله ایـن تشـابهات ایـن است که هردو مورد با ارائه درخواست، قابل طرح می باشند. دادگـاه در هـر دو مـورد، مبـادرت بـه صدور قرار می نماید. صدور هر دو قرار، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعـاوی غیرمـالی اسـت. از جهاتی این دو نهاد با هم تفاوت دارند: برای صدور دستور موقت، اخذ تامین از متقاضی الزامی است ولی در برخی از موارد بـرای صـدور قـرار تـامین خواسـته، نیـازی بـه پرداخـت خسـارت احتمـالی نمی باشد. دستور موقت ممکن است…
 • اثراتلاف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث

  شنبه 24 بهمن 1394 11:47
  ماده 387 قانون مدنی مقرر می دارد«گر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.» حکم این ماده در خصوص تلف مبیع از سوی شخص ثالث روشن نیست.از این رو در خصوص آثار تلف مبیع از جانب شخص ثالث میان فقهای امامیه و حقوق دانان اتفاق نظر وجود ندارد.دراین خصوص به طور کلی سه نظریه ابراز شده است:1-نظریه بقای عقد2-نظریه بقا و ان…
 • اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم

  دوشنبه 26 بهمن 1394 10:16
  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424و437 اثر اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی بر اجرای حکم را بیان کرده است.بر اساس مواد یاد شده هریک از اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مواردی و با شرایطی سبب تاخیر یا توقف اجرای حکم می شود و در مواردی چنین اثری ندارد و مانع اجرای حکم نمی شود.توجه ویژه در این مطالعه علاوه بر تحلیل نکته ها و ابهامات موجود در اثر هریک از اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم، بر تفاوت بیان قانون در مقرر کردن اثر شکایات مذکور و تحلیل این تفاوت ها…
 • وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت

  سه شنبه 27 بهمن 1394 09:58
  گاهی مالک تحفظ مالکیت میکند، ولی منتقل الیه آن را نادیده میگیرد و مال موردنظر را به ثالث باحسن نیت در مقابل عوض منتقل میکند؛ دراین صورت حقوق مالک و ثالث در تعارض قرار میگیرد. سیستم های حقوقی دنیا با دیدگاه های مختلف این تعارض را تجزیه و تحلیل کرده اند. برای حفظ مالکیت، تشخیص زمان انتقال ضروری است. به یک اعتبار، شاید بتوان ادعا کرد که بیع در تمام دنیا تملیکی است. اقتضای اطلاق عقد بیع، نه همه بیع ها، تملیک است (جعفری لنگرودی، 1379، ص272). تملیک به این معنا که در بیع، صرف نظر از زمان انتقال مالکیت،…
 • مبانی ارادی دعوای شخص ثالث

  چهارشنبه 5 اسفند 1394 09:50
  در ابتدا باید متذکر شد که منظور از مبانی ارادی، صرفا مبانی قراردادی نیست.زیرا شاید مدیون بتواند به استناد ایقاع علیه عامل ورود زیان طرح دعوا کند در حالی که این مبنا قراردادی نیست.همچنین روشن است که شخص ثالث حق استفاده از مبانی غیرقراردادی(قهری)را دارد.منظور از شخص ثالث کسی است که طرف مستقیم عقد واقع نشده است اما به دلایلی حق استفاده از مبانی ارادی را دارد.در این مقاله به بررسی موضوع مبانی ارادی دعوای شخص ثالث پرداخته می شود.…
 • تعهد به فعل ثالث

  شنبه 15 اسفند 1394 09:34
  تعهد به فعل ثالث در معنای موسع خود عبارتست از تعهد «الف» (متعهد)در برابر«ب» (متعهد له )به اینکه «ج» (ثالث) عملی را اعم از مثبت یا منفی انجام خواهد داد به. عنوان مثال، به من شما وعده میدهم «ج» مبلغ معینی پول به شما پرداخت خواهد کرد و متعهد میشوم که«ج» را به  انجام این کاروادارم. این تعهد برای منجنبه شخصی دارد به این معنا که ثالث را، درصورتی که از قبل به موجب قانون یا قرارداد متعهد نبوده باشد، …
 • حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی

  یکشنبه 15 فروردین 1395 09:52
  در قانون آیین دادرسی مدنی در موارد متعددی به اولین جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده حقوق و تکالیف و بالتبع امتیازاتی پیش بینی شده است.برخی اساتید معتقدند که جلسه اول دادرسی جلسه ای است که مقدمات رسیدگی فراهم باشد و چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسیدگی با تراضی طرفین یا علل دیگر، جلسه تجدید شود، جلسه بعدی اولین جلسه نخواهد بود.برخی دیگر از اساتید تعریف کامل تری از اولین جلسه دادرسی به عمل آورده اند و معتقدند که جلسه اول دادرسی، اولین جلسه دادگاه را گویند که موجبات قانونی رسی…
 • آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث

  شنبه 18 اردیبهشت 1395 10:11
  در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات تدابیری تحت عناوین مختلف به منظور تأمین موقت حقوق و منافع اصحاب دعوا به وسیله قانونگذار پیش بینی شده است.تأمین خواسته، دستور موقت، تأمین دعوای واهی، تأخیر یا توقیف اجرای حکم و توقیف عملیات اجرایی از جمله تدابیر مزبور می باشند.قانونگذار از هیچ یک از نهادهای فوق، تعریفی بدست نداده است، بلکه شرایط و آثار هریک را به طور کلی و پراکنده در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین بیان کرده است. بر این مبنا در این مقاله تلاش شده است تا آثار تدابیر تأمینی و موقتی نسبت…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: