• مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین المللی نفت

    چهارشنبه 2 دی 1394 11:17
    هر سرمایه گذاری ای بر دو پایه استوار است: ریسک و بازده حاصل از سرمایه گذاری . مطابقتئوری کنش عقلایی، فرد زمانی به سرمایه گذاری مبادرت می ورزد که حد مطلوبی از ریسک وبازدهی برای او تأمین شده باشد. در غیر این صورت، سرمایه گذاری برای او مطلوب نخواهدبود. به عبارت دیگر، بازدهی و امنیت دو عامل اصلی در تصمیم برای سرمایه گذاری است(میرزاخانی، 1392 ). مثلا،ً اگر سرمایه گذار باور داشته باشد که نرخ بازده فعالیت هایسرمایه گذاری در صنعت نفت کمتر از نرخ سود اوراق مشارکت یا نرخ سود بانکی است، قطعاًدر فعالیت های …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: