• بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران

  چهارشنبه 25 آذر 1394 11:40
  در حال حاضر، نگرش ها از مطلق انگاری در اجرای مجازات ها، به واقع نگری تغییر یافته است. مجازات بیش از عقوبت و تنبیه، به اصلاح بزهکاران می اندیشد. به همین دلیل زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژه ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزهکار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی محکوم نیز، از جرایم مهم نباشد، در این صورت سیاست کیفری کشورهای مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است. نهاد حقوقی تعلیق مجازات در قانون جزای کشور ما نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، وجود دارد.بخش اول به…
 • شرط فاسخ

  یکشنبه 6 دی 1394 09:57
  انسانها برای رفع نیازهای خود، مجبور به انعقاد قراردادهایی با یکدیگر هستند. بر همین اساس هدف هر یک از طرفین آن است که قرارداد به طور کامل بین آنها اجرا گردد. لیکن گاهی قرارداد به دلایل عدیده ای منفسخ میگردد. یکی از این دلایل، شرط فاسخ است. در این مورد طرفین شرط میکنند اگر حادثه یا عملی در آینده رخ داد، عقد منعقد شده بین آنها منفسخ گردد. برای مثال، در عقد اجاره، موجر شرط میکند اگر قیمت خانه گران شود، عقد اجاره منفسخ گردد. یا منتفع شرط میکند اگر قیمت میوه ها در سال آینده ار…
 • ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها

  یکشنبه 27 دی 1394 12:18
  در قراردادها به محض وقوع عقد، طرفین به اجرای تعهدات ناشی از آن ملزم می باشند.در واقع چنان چه تاثیر بر حسب انشاء، بر امر دیگری موقوف نباشد، متعهد باید بی درنگ تعهد خود را اجرا نماید.اصل حال بودن دین منجز، نه تنها از ماهیت تعهد استنباط می شود بلکه از برخی مواد قانون مدنی مثل بند 3 ماده 490، مفهوم مخالف ماده 651و ماده 344 نیز قابل برداشت است.با وجود این گاهی طرفین، اجرای تعهد منجز را با درج شرطی به تاخیر می اندازند که از آن،با عنوان «شرط اجل»یاد می شود.علاوه براین ممکن است طرفین،ایجاد ت…
 • استصحاب و اصاله اللزوم

  یکشنبه 13 تیر 1395 09:55
  مقاله حاضر مطالب خود را طی دو فصل دنبال می کند.فصل اول به بررسی ماهیت عقد و اقسام عقد اختصاص دارد و فصل دوم به استصحاب کلی و اقسام آن اختصاص دارد، تا معلوم شود کدام قسم از اقسام استصحاب صفت لزوم را برای عقد اثبات می کند.…
 • تعلیق در وصیت احکام و آثار آن

  دوشنبه 4 مرداد 1395 10:20
  تحقیق و فحص در حوزه های مسائل حقوقی راهگشای دست یابی به نظام حقوقی مستحکم و مستدل است  و چنین کاوشی نیز  بدون در نظر گرفتن کتب فقهی به عنوان منبع اصلی حقوقی کامل و جامع  نخواهد بود  از طرفی نیز با توجه صرف و محصور شدن در  چهارچوب منابع فقهی و  چشم پوشیدن از مطالعات  نوین حقوق  نمی توان  پویایی و نوگرایی جامعه حقوقی را در  راستای نیل به عدالت واقع گرایانه انتظار داشت؛ یکی از مباحث مطروحه در حوزه ی  قواعد حقوقی ، تحلیل و بررسی اقسام  عقود…
 • قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)

  دوشنبه 11 بهمن 1395 10:22
  وجود دین با حقوق حاکم بر عدم توانایی در پرداخت آن گره خورده است . همگام با گسترش سطح روابط مالی، معاملات اعتباری نیز افزایش پیدا کرده است. معاملات اعتباری یعنی وجود دینی که باید در سر موعد تأدیه شود. غالباً متعهد به پرداخت دین، به تعهد خویش عمل میکند، ولیکن همیشه تعهد در موعود آن به سرانجام نمی رسد. برخی دیون بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم توانایی مالی، پرداخت نمیشود . در این هنگام بحران مالی برای مدیون ، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی – به وقوع می پیوندد و متعاقب آن تع…
 • تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء و کاربردهای آن در حقوق تجارت

  شنبه 16 اردیبهشت 1396 10:58
  دقت در مواد قانون تجارت نشان میدهد که این قانون نه تنها تعلیق در منشأ، بلکه تعلیق در انشاء را پذیرفته و از آن به فراخور نیازهای تجاری جامعه استفاده کرده است. منظور از تعلیق در انشاء در این تحقیق همان تعلیق در ایجاب یا تعلیق در قبول یا تعلیق در هر دو است. نمونه هایی از قانون تجارت در این زمینه عبارت اند از: انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجری که ورشکستگی به تقلب او در حال رسیدگی دادگاه است؛ پذیره نویسی سهام شرکت در شرف تأسیس؛ قرارداد داوری؛ تعهد به نفع ثالث در قرارداد حمل ونقل…
 • بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران

  شنبه 18 فروردین 1397 10:36
  جستار حاضر به بررسی بازگشت‌پذیری مقید وقف در قالب شروط فسخ و فاسخ پرداخته و پس از رد دلالیل مخالفین، این نتیجه را به دست می‌دهد که بر خلاف نظر برخی فقیهان و حقوق‌دانان، بازگشت‌پذیری وقفِ مقید به هنگام نیاز از طریق شروط فسخ و فاسخ و در محدوده مدتِ معین امری است ممکن که با طبیعت وقف و نفوذ آن هیچ منافاتی ندارد. این گونه شروط ضمن وقف از طریق اصل صحت، نصوص شرعی و ادله عام مورد حمایت می‌باشند. مسئله مهم در تحقیق حاضر حکم‌شناسی موضوع مورد بحث در دو جهت اکتشاف حکم و تحلیل …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: