• جرایم علیه اسرار تجاری

  سه شنبه 25 خرداد 1395 09:29
  دنیایی که در آن زندگی می کنیم، حداقل در دو قرن اخیر بر مبنای ابداع و نوآوری شکل گرفته یا تحول یافته است.آثار اختراعات انسانی آن چنان زیاد است که مقایسه سطح زندگی فعلی انسان با چند قرن پیش قیاس مع الفارق به شمار می آید.تمام این تحولات نتیجه تلاش هایی است که در طول سالیان دراز به انجام رسیده و در انواع مختلف ساخته ها و دستاوردهای بشری نمایان شده است. تمام ضرورت های فوق و مسایلی که از ماهیت و ذات اسرار تجاری ناشی می شود، دولت ها را به این نتیجه مهم رسانیده که با قواعد و مقررات موجود در باب کیفر مج…
 • تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد

  شنبه 1 آبان 1395 11:05
  از موضوعات اساسی که در قلمرو قراردادها بررسی می شود، حدود تعهدات طرفین است.با انعقاد عقد، حقوق و تعهداتی برای طرفین قرارداد ایجاد می شود؛ هریک از آنان متعهد می شوند در مقابل طرف دیگر، انچه را که بر عهده دارند، مطابق قرارداد و شرایط آن و همچنین عرف و عادت انجام دهند.با توجه به اینکه تعهد هر طرف عقد در مقابل طرف دیگر، مستقل و متکی به اراده اوست، معمولا اجرای تعهدات هریک از طرفین عقد نیز به صورت مستقل مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد. در مقاله حاضر تلاش شده است مبنا، قلمرو و آثار تکلیف همکاری متعهدل…
 • شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت

  یکشنبه 3 بهمن 1395 09:06
  در این نوشتار بدون بیان مبانی قاعده، شرایط لازم برای اجرای قاعده ی تقلیل خسارت،همچنین موانعی که امکـان دارد مـانع اعمـال ایـن قاعـده شـود بـه صـورت تطبیقـی مطالعـه میشود. لازم به یادآوری است که اصولاً قاعده ی مورد نظـر از قواعـد مشـترک مسـئولیت قراردادی و قهری به شمار میرود و احکام مترتب بر آن، در هر دو نـوع مسـئولیت کـاربرد خواهد داشت.…
 • تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی

  شنبه 20 آبان 1396 14:52
  به صورت سنتی حقوق عمومی از خصوصی مستقل تلقی شده و حقوق بنیادین بشری بر روابط مابین دولت و اشخاص حاکم بوده است و بحث از تأثیر حقوق بنیادین در روابط خصوصی مطرح نشده است. لیکن به مرور زمان با ظهور روابط نابرابر مابین اشخاص خصوصی بحث از نفوذ حقوق بنیادین در حقوق قراردادها یکی از موضوعات مطرح در ادبیات دانشگاهی شده است. در روابط قراردادی مهم‌ترین مستند اشخاص برای تنظیم روابط، اصل آزادی قراردادیاست. لیکن در مواردی ممکن است توسل به این اصل در تضاد با حقوق بنیادین شخص قرار گیرد که معمولاً در قوانین…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: