• عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی

    سه شنبه 22 تیر 1395 08:47
    گرچه واژه مرابحه ریشه در زبان عربی دارد و تاکنون جایگزین فارسی مناسبی برای آن تعریف نشده اما دایره المعارف ویکی پدیا برای آن واژه بهره کاری را مورد استفاده قرارداده است که خود این واژه جایگزین از دو واژه عربی و فارسی تشکیل شده است.  به هرحال مرابحه مصدر باب مفاعله از ریشه ربح به معنای سود به سود کردن و چیزی را با سود فروختن است.لغت نامه معین نیز مرابحه را به سود دادن ، نفع دادن ربح گرفتن معنا کرده است. نوشتار حاضر به بررسی مفاهیم حقوقی وبانکی تسهیلات مرابحه خواهد پرداخت.…
  • تحلیل حقوقی و اقتصادی سود معین در مضاربه بانکی

    شنبه 8 اردیبهشت 1397 11:34
    در مقاله حاضر ابتدا سود معین در عقـد مضـاربه از نظـر فقهـی و حقـوقی مـورد تدقیق و تحلیل قرار میگیرد و نظرات و استدلالهای فقها و حقوقدانان بصـورت مجـزا  مطالعه می شود سپس صرفنظر از مباحث نظری، رویه عملـی کـه در حـوزه سـود معین در مضاربه به کار بسته میشود، مورد بررسی قرار میگیرد. به همین منظور ابتـدا عرف بانکداری و سپس رویه قضایی به بحث گذاشـته مـی شـود تـا در نهایـت وضـعیت حقوقی سود معین در مضاربه بانکی آشکار گردد…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: