• جایگاه عرف در تجارت الکترونیکی بین‌المللی

  یکشنبه 11 بهمن 1394 10:31
  بهره گیری از تجارت الکترونیک، برای شرکت هایی که از اینترنت در معاملات خود استفاده می کنند منافع بی سابقه ای به ارمغان آورده است. رویه ها و عرف تجاری جدید، هنوز در قانون که معمولا از فناوری های جدید عقب تر هستند به رسمیت شناخته نشده است در نتیجه تجارت الکترونیکی بین المللی با تنگناهای قانونی بسیار زیادی مواجه می باشد. در این مقاله سعی شده است تا جایگاه و مفهوم عرف، در تجارت الکترونیکی بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، همچنین روش های موجود، برای ضابطه مند کردن تجارت الکترونیکی جایگاه زمان در…
 • چک الکترونیکی

  چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 12:55
  در عصر فناوری و تجارت الکترونیک،اسناد تجارتی الکترونیکی جایگزین مناسب برای اسناد سنتی شده اند. چک های الکترونیکی از نمونه های موفق اسناد تجارتی الکترونیکی هستند که استفاده از آن ها در ایران می تواند با استقبال رو به رو شود. از آنجا که ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی ایران مقرر داشته، در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی و ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن مورد توجه باشد، روش تحقیق ما در ین پژوهش روش تحلیلی تطبیقی و گاهی توصیفی خواهد بود.…
 • نقش نمایندگان الکترونیکی در تشکیل قرارداد

  یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 09:29
  ابزار های الکترونیکی، فضای مجازی و شبکه های گسترده اطلاعاتی، فرصت های بدیع و قابل توجه برای اشخاص در مسیر تعاملات تجاری فراهم آورده است.یکی از ابزارهای کارآمد، سامانه پیام خودکار است که از آن به نماینده الکترونیک تعبیر می شود. این مقاله در سه قسمت به تحلیل نمایندگان الکترونیکی می پردازد.در قسمت نخست، مفهوم نماینده الکترونیکی را تبیین خواهیم کرد و سپس در قسمت دوم به ماهیت نماینده الکترونک پرداخته و آثار پذیرش آن را در قسمت سوم تحلیل و نهایتآً نتایج پژوهش را در قسمت پایانی ارائه خواهیم نمود.…
 • دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا

  دوشنبه 31 خرداد 1395 09:51
  در گذشته دلایل فقط در اشکال سنتی یعنی در قالب های اقرار، سند، شهادت، امارات و سوگند مقصود بود اما پس از ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و به کارگیری آنها در امور روزمره، نوع جدید دلیل، به نام دلیل الکترونیک شکل گرفت. با تصویب قانون تجارت الکترونیک، این نوع دلایل به عنوان نوع جدید دلایل در کنار دلایل سنتی در نظام ادله اثبات دعوا معتبر شمرده شده و دارای ارزش اثباتی هستند. در این مقاله، با دلیل الکترونیک و انواع آن، آشنا شده، اعتبار و ارزش اثباتی این دلایل در حقوق ایران بررسی می شود.…
 • اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیک

  چهارشنبه 2 تیر 1395 10:00
  هنگامی که اشخاص در حضور یکدیگرند، امکان تبادل اطلاعات در قالب صوت، تصویر و غیر آن را به سادگی دارند.اما با افزایش فاصله این امر صرفاً از طریق ساز و کارهای دیگر از جمله سیستم های مخابراتی ممکن می شود.علت پیدایش و هدف تمامی سیستم های مخابراتی آن است که برای افرادی در فواصل کم و بیش طولانی موقعیت حضور را ایجاد کند تا آنها بتوانند صدای یکدیگر را حین تکلم شنیده، تصویر یکدیگر را ببینند یا اطلاعاتشان را به اشتراک بگذارند.وحدت در این هدف به پیدایش ساختارهای مشابه در سیستم های مخابراتی منجر شده است.در تم…
 • چک الکترونیکی

  دوشنبه 19 مهر 1395 11:10
  در عصر فناوری و تجارت الکترونیک، اسناد تجارتی الکترونیکـی جـایگزین مناسـبی بـرای اسناد سنتی شده اند.چکهای الکترونیکی از نمونه های موفق اسناد تجـارتی الکترونیکـی هسـتند که استفاده از آنها در ایران میتواند با اسـتقبال روبـه رو شـود . قبـول چـک هـای کاغـذی بـرای بازرگانان مشکل آفرین است، و با عدم پذیرش چک در معامله، بازرگانـان بایـد خطـر از دسـت دادن معامله را بپذیرند اما ، چکهای الکترونیک، هزینـه هـای موجـود در چـک هـای کاغـذی را ندارد ؛ از جمله: هزینه های قابل توجه در بکارگیری چکهای کاغـذی، کنتـر…
 • کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»

  شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:57
  این نوع قراردادها که با عنوان قراردادهای حق­ الامتیازی کلیک­رپ در ادبیات حقوق تجارت الکترونیک شناخته می­شود، کاربرد چشمگیر و گسترده ­ای دارد. حتی در عمل دیده می­شود که اغلب کاربران، چندان حساسیتی نسبت به مطالعۀ کامل شروط قراردادی مندرج ندارند و صرفاً با ملاحظۀ قیمت محصول، موافقت خود را با کلیک روی گزینۀ مربوطه اعلام می­دارند. لیکن وقتی کاربر در استفاده از محصول یا خدمت دریافتی دچار مشکل می­شود و به فروشنده مراجعه می­کند، با این پاسخ مواجه می­شود که طبق قرارداد…
 • بررسی قواعد حقوقی حاکم بر برات ‌الکترونیکی

  شنبه 30 دی 1396 10:16
  در مقاله حاضر بعد از معرفی کوتاهی از برات الکترونیکی و ارائه تعریفی از آن و بررسی دیدگاه حقوقی کشورهای دیگر و کنوانسیونهای بین المللی، دیدگاه حقوق ایران را نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش برات الکترونیکی و اعتبار حقوقی آن، بررسی نموده و از قواعد حقوقی حاکم بر شرایط شکلی، مندرجات، صدور، قبولی و ظهرنویسی سخن خواهیم گفت.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: