• توافق بر خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر رویه قضایی

    شنبه 14 بهمن 1396 10:17
    عنوان «صلح بر خسارت تاخیر تادیه» برگرفته از قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده بعد از تجویز مطالبه خسارت تاخیر بر طبق شاخص تغییر قیمت بانک مرکزی به طرفین اجازه داده است یا برخلاف آن، مصالحه نمایند.نام دیگر مصالحه مزبور وجه التزام تاخیر در انجام تعهد است که این وجه در جایی که موضوع تعهد تادیه وجه رایج باشد به خسارت تاخیر تادیه بسیار شباهت دارد.در واقع وجه التزام مذکور، همان خسارت تاخیر در تادیه پول می باشد که میزان آن به تراضی داین و مدیون تعیین شده است.طرفین معمو…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: