• دیوان کیفری بین المللی ؛ پایان یلدای مصونیت بی کیفرمانی

  چهارشنبه 2 دی 1394 11:59
  رسالت حقوق کیفری در سطح داخلی و بین المللی پرداختن به امور سلیقه ای نیست بلکه شناسایی ارزش های اساسیی مبوط بهمیراث مشترک بشری و پاسخ دادن به نقض این ارزش هاست.بدنبال حوادثی فجیع و ضد بشری که در جهان و به خصوص بعد ازجنگ جهانی اول رخ داد ، ارکان سازمان ملل متحد با همکاری 160 کشور جهان به فکر تاسیس دیوانکیفری بین المللی )ازاین پس : دیوان ( افتادند تا از این طریق بتوانند مجرمان بین المللی را مجازات کنند. خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوقبشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل چنین داد…
 • تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی

  شنبه 20 آبان 1396 14:52
  به صورت سنتی حقوق عمومی از خصوصی مستقل تلقی شده و حقوق بنیادین بشری بر روابط مابین دولت و اشخاص حاکم بوده است و بحث از تأثیر حقوق بنیادین در روابط خصوصی مطرح نشده است. لیکن به مرور زمان با ظهور روابط نابرابر مابین اشخاص خصوصی بحث از نفوذ حقوق بنیادین در حقوق قراردادها یکی از موضوعات مطرح در ادبیات دانشگاهی شده است. در روابط قراردادی مهم‌ترین مستند اشخاص برای تنظیم روابط، اصل آزادی قراردادیاست. لیکن در مواردی ممکن است توسل به این اصل در تضاد با حقوق بنیادین شخص قرار گیرد که معمولاً در قوانین…
 • اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن قاعده «استرداد یا محاکمه» در ایران

  شنبه 22 اردیبهشت 1397 11:34
  در مقاله حاضر ابتدا با تعریفی از قاعده یا استرداد یا محاکمه مذکور در معاهدات چندجانبـه بـین المللـی و بررسی اجمالی محتوای آن، زمینه برای ارزیابی برخی کنوانسیون های بـین المللـی حـاوی این تعهد در چهار دسته متمایز فراهم میگردد تا به زوایای مختلف این قاعده مهم حقـوق بین الملل کیفری به درستی پرداخته شود، در پایان نیز امکان وجود قاعده مذکور در نظـام حقوقی ایران مورد توجه قرار میگیرد…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: